Väderdirektiv, uppdaterad och gäller fr o m 2011-01-01

Detta direktiv är framtaget som ett hjälpmedel om väderförhållandena är sådana att
en förening/funktionär avväger att åka till en match eller inte.

Det är viktigt att belysa vikten av att färdas till och från matcher på ett säkert sätt.

När vädret blir ostadigt är det alltid upp till föreningen att ta beslut om att åka till en
match eller inte. Detsamma gäller för förbundets tillsatta funktionärer (t ex domare).

Östergötlands Innebandyförbund har beslutat att SMHI:s varningar ska vara ett
rådgivande hjälpmedel för de föreningar/funktionärer som känner sig osäkra.
www.smhi.se

Som regel gäller att alla innebandymatcher ska genomföras om det råder blå (dvs
ingen varning) och/eller gul varning. Råder orange varning är det upp till
föreningen/funktionären att ta ställning till om man ska åka eller inte. Råder röd
varning är det en stark rekommendation att inte åka över huvud taget.

Om förening/funktionär väljer att inte åka ska alltid motståndarlag, funktionärer (läs
domare) och Östergötlands Innebandyförbund meddelas.

Östergötlands Innebandyförbund kan inte utdöma sanktioner för en ospelad match
där det råder orange eller röd varning vid matchtillfället.

Klass 3 (röd): Mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och
mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny
information på Internet, radio eller TV
.
Klass 2 (orange): Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora
materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas
att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.

Klass 1 (gul): Väderutveckling väntas som innebär vissa risker för allmänheten och
störningar för en del samhällsfunktioner.

Blå: Ingen varning utfärdad.

Källa: http://www.smhi.se/

Östergötlands Innebandyförbund
Tävlingskommittén

Läs mer om detta på fliken på höger sida. 

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS