Förbundet

Östergötlands Innebandyförbund

Fastes Gata 4

Kanslipersonal

Stefan Nygren

Tävlingskonsulent, Verksamhetsansvarig

Fredrik Sundberg

Utbildning, Level Up Boys och Domaransvarig

Viktoria Gustafsson

Distriktslag och Fast Forward Girlsansvarig

Styrelsen

Stefan Hedlund

Ordförande

Anwar Samuelsson

Vice Ordförande

Håkan Silvén

Kassör

Petter Wirf

Ledamot

Anette Sandberg

Ledamot

Anders Tillmar

Ledamot

Navid Khan

Ledamot

Urban Karlsson

Ledamot

Linda Karlsson

Ledamot

Stefan Nygren

Adjungerad tjänsteman

Valberedningen

Kimmo Immonen

Ledamot

Tomas Lönn

Ledamot

Tävlingskommittén

Sonny Ådahl

Ordförande

Anders Tillmar

Ledamot

Ulrika Andersson

Ledamot

Maria Gustafsson

Ledamot

Lars Haak

Ledamot

Stefan Nygren

Ansvarig tjänsteman

Domarkommittén

Rågher Godin

Utbildning och coachning

Fredrik Sundberg

Ansvarig tjänsteman

Distriktslag

Dan Leijon

Förbundskapten

Viktoria Gustafsson

Ansvarig tjänsteman

Clacke Engström

Mentor

Håkan Silvén

Styrelseansvarig

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS