Serieavgifter

Viktiga datum för i säsongen 2018/2019        
       
Serieanmälan görs av en person i er förening.       
       
2018-04-30 anmälan skall vara inne, samt en förskottsbetalning på 5 000 SEK       
(Alt. total serieavgift om den understiger 5 000 SEK) skall vara insatta på       
Västmanlands IBF's postgiro 73 38 20-5, Märk       
"insättningen förskott på serieanmälan"       
       
OBS! Anmälan utan erlagd fastställd avgift registreras ej. Förening får ej ha skulder till distriktsförbundet vid anmälan !!       
       
2018-07-01 sista dag för justering av anmälan, 50% i urdragningsavgift+serieavgiften.       
       
2018-07-31 sista dag för justering av anmälan, 100% i urdragningsavgift+serieavgiften.       
       
2018-08-01 VIBF fakturerar resterande serieavgifter.       
       
2018-08-31 Hela serieavgiften ska vara VIBF tillhanda för att vara gällande.       
       
Föreningar som anmäler får inte ha några skulder till VIBF eller SIBF.       
       
Anmälan till seriespelet är bindande. Att dra sig ur efter fastställandet av       
serierna likställs med upprepad W.O som är belagd med fastställd straffavgift.       

Urdragnings avg: Sen/Jun 5000:- + serieavgift
Ungdom 3000:- + serieavgift