Information och rekommendationer gällande covid-19

Läs mer här.

Sanktion - Anordna egen cup

Planerar ni i föreningen/laget att anordna egen turnering? 
Läs mer i dokumentet "Ansökan om Turneringssanktion". 

Ansökan om Turneringssanktion