Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Tips till föreningar

Vi vill bli större i antalet utövare och fler föreningar i vårt distrikt. En del i det arbetet är att stötta föreningarna med bra tips och idéer som kan utveckla och stimulera er förening. 

Under perioden maj - augusti 2019 kommer vi fokusera på "Nystart av lag".