Ekonomi

Distriktslagsverksamheten är viktig för oss. Därför avsätter vi stora pengar och personella resurser på denna verksamhet. 
Avgifterna för de olika nivåerna presenteras nedan, viktigt att ni stämmer av med er förening om vem som ska betala. 

Nominering, alla spelare: 

400 kr per nominerad spelare
Fakturerar föreningen i januari 2019. 

Uttagning, 40 spelare:

400 kr per uttagen spelare
Fakturerar föreningen i mars 2019. 

Uttagning, 20 spelare: 

1 000 kr per uttagen spelare (observera att detta inte inkluderar SDF-SM). 
Fakturerar föreningen i september 2019. 

Laget till SDF-SM, 20 spelare: 

700 kr per uttagen spelare
Fakturerar föreningen i januari 2020.