Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Inspelad information - på Youtube

2020-10-21 Digital utbildning/information (via TEAMS):

Matchvärd och Sekretariat. Se den på Youtube här - klicka på mig!