Ansökningsblankett:

Hämta blanketten här - klicka på mig!

Generell information *

- OBS! Dispens kan endast sökas, och undertecknas, av föreningens ordförande.

- Dispensansökan kan ta upp till 14 dagar att behandlas, så skicka in i tid. Vi behandlar snabbare om möjligt, men kan inte garantera det.

- Nedan finns plats för att söka dispens på flera spelare, om orsak till ansökan inte får plats så skriv separat brev som ni bifogar ansökan.

* Informationen ovan finns även på ansökningsblanketten.

* Förtydligar följande: ni måste skriva ut den och fylla i. Har ni möjlighet att scanna den är det okej att skicka in via mejl som PDF-fil, annars måste den postas. Kontaktvägar står på blanketten.

 

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS