Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Så här hittar du på hemsidan!

Via dator:

Det första du kommer till är startsidan som visar de senaste nyheterna. Nedanför de 3 senaste nyheterna finns val att visa fler nyheter etc. För att komma åt resterande innehåll på sidan måste du göra ett menyval.

På blåa listen "VÅR VERKSAMHET" (längst upp på hemsidan) trycker du på plustecknet.  Här visas övriga sidor på hemsidan. Efter du valt vilken "RUBRIK" du vill starta med kan du se dess undermenyer i vänster kolumn! Blåa listen är fortsatt synlig och du kan när som helst välja en annan "RUBRIK". Testa runt lite!

Fliken "Upplev innebandy" är det SIBF som lägger ut information på. Länkar till tv-sändningar, webb-tv etc.

I exempel nedan har jag valt sidan "Distriktslag 2019/20". 

Undermenyerna syns till vänster -> "Pojkar -03" osv.

Om en undermeny har ett "plustecken" bredvid sig så finns fler undermenyer under just den rubriken. I detta fall (bild nedan) har jag klickat på undermenyn "Pojkar-03" och får upp fler menyer som är kopplade dit. Har även klickat på plussen framför dessa menyer så dess undermenyer syns. 

Undermenyer kan finnas i flera steg (oftast dock inte mer än 3). Öppna undermeny på plus-symbolen och stäng på minus-symbol. På dator får du alltid upp undermenyerna till vänster på sidan om du klickar på en rubrik. Så här kan du antingen klicka på din rubrik och välja under meny senare i vänster kolumn, eller öppna/stänga menyer direkt med "+/-"

Sökfältet: vill du söka efter något specifikt på sidan? Under de 3 första nyheterna finns ett sökfält, fyll i ett sökord och tryck enter. Exempel: du vill söka en artikel du minns som handlade om "glasögon", sök då på det ordet. Sökningen tar fram nyheter och sidor som innehåller det ordet (ibland är sökningen lite långsam beroende av belastning på hemsidan).

Snabblänkar: för tillfället har vi bara en snabblänk (Ljudfilen - Respektera domarna). Några fler snabblänkar tillkommer snart. Du hittar dom snabblänkarna direkt ovanför menylisten högst upp på sidan (bild nedan).

Vill du besöka ett annat distrikts hemsida, eller Svenska Innebandyförbundets sida, klickar du på pilen (bild nedan) uppe till vänster på hemsidan. Där kan du i rullisten välja distrikt/SIBF.  

Via Mobiltelefon/Platta:

Det första du kommer till är startsidan som visar de senaste nyheterna, skrolla neråt för att se fler! Du kan även välja att visa fler nyheter. För att komma åt resterande innehåll på hemsidan börjar du med att trycka på menyknappen (bild nedan).

Bild nedan visar menysidan du kommer till. Två huvudflikar finns: "Vår verksamhet" och "Upplev innebandy".

Fliken "Upplev innebandy" är det SIBF som lägger ut information på. Länkar till tv-sändningar, webb-tv etc.

Under fliken "Vår verksamhet" hittar du de huvudrubriker som vår hemsida har! Klickar du direkt på en sådan rubrik hamnar du på en startsida med generell information för den kategorin. Det kan innehålla en blandning av material från Västernorrland och SIBF (så allt innehåll styr vi inte över lokalt).

Om du nu klickade in på rubriken enligt ovan märker du säkert att du bara kommer till en informationssida, och kan inte se underrubriker/menyer. Därför tittar vi lite på bilden nedan: längst till höger kan vi se att det finns ett scrollfält. Det visar dig att det finns fler huvudrubriker längre ner på sidan. Till höger om varje huvudrubrik finns på vissa en pil. Den pilen talar om att det finns underrubriker i denna kategori!

I detta exempel (bild nedan) väljer jag att titta närmar på huvudrubriken "Distriktslag 2019/20".

Jag klickar på pilen till höger Om "Distriktslag 2019/20" och får upp 4 olika undermenyer enligt nedan:

Klickar jag direkt på någon av dessa underrubriker får jag upp sida med generell information. Men jag kan nu även här klicka på pilen till höger om "Pojkar -03" för att se dess underrubriker enligt nedan:

OBS! Du kan inte hoppa framåt och bakåt i menyerna genom att "backa/gå framåt" i din webläsare. Utan har du valt fel meny, eller vill byta sida, så måste du välja på nytt i menyträdet!

Sökfältet: vill du söka efter något specifikt på sidan? Klicka först på förstoringsglaset längst upp på sidan, då öppnas ett sök fält (se bilderna nedan). Fyll i ett sökord och tryck "Gå". Exempel: du vill söka en artikel du minns som handlade om "glasögon", sök då på det ordet. Sökningen tar fram nyheter och sidor som innehåller det ordet (ibland är sökningen lite långsam beroende av belastning på hemsidan).

 

Snabblänkar: för tillfället har vi bara en snabblänk (Ljudfilen - Respektera domarna). Några fler snabblänkar tillkommer snart. Du hittar snabblänkarna längst ner på sidan bara du öppnar menyläget (bild nedan).

Vill du besöka ett annat distrikts hemsida, eller Svenska Innebandyförbundets sida, klickar du på pilen som alltid syns längst upp på sidan (bild nedan). Där kan du i rullisten välja distrikt/SIBF.