Efter spelprogram fastställts av Tävlingskommittén åligger det föreningar att ansöka om matchändring. Bekräftelse på matchändring skickas till berörda föreningar/lag och publiceras på Hallands Innebandyförbunds hemsida. Det åligger alltid både hemma- och bortalag att kontrollera så att matchflytten genomförts på ett korrekt sätt.

Tävlingskommittén äger rätt att ändra matchdag, tid och spelplan om skäl föreligger över vilka inblandade lag ej råder. Det är alltid hemmalaget som står för eventuella hallkostnader i samband med matchflyttningar.

Förening som skriftligt framfört önskan om matchflytt till motståndare inom tio dagar (efter fastställd och publicerad spelordning) har rätt till matchflytt. Lagen ska komma överens om nytt datum och speltid för matchen och skicka in detta till förbundet.

När förening kan påvisa att önskan om matchflytt framställts och inte genomförts av motståndarna förbehåller sig Hallands Innebandyförbund rätten att placera matchen.

 

Flytt av match där Hallands Innebandyförbund tillsätter domare

Flytt av tävlingsmatch får endast göras av berörda föreningar i samråd med Hallands Innebandyförbund. Ansökan till Hallands Innebandyförbund, om flytt av match, ska återföljas av fastställd flyttavgift, som återbetalas om ansökan avslås. Ansökan om matchflytt ska skickas in via hemsidan innan ansökan om matchflytt behandlas.

Ansökan måste vara kansliet tillhanda senast en (1) arbetsdag innan fastställt matchdatum för att ansökan ska behandlas (vid helg, senast 08.00 på fredagen). Vid matchflytt måste båda de inblandade lagen vara överens och giltiga skäl ska föreligga, samt att ett nytt speldatum och ny speltid ska inkomma i samband med ansökan.

Lag som flyttar match utan samråd med Hallands Innebandyförbund bestraffas med fastställd administrativ merkostnad (gäller båda de inblandade lagen). Ansökan om matchflytt samma dag medför att föreningen debiteras matchflyttningsavgift, samt hälften av det domararvode som skulle utgått vid matchen.

 

Flytt av match där förening själv tillsätter domare

Match, där föreningen själv tillsätter domare, får flyttas fram till (3) timmar innan matchstart om föreningarna är överens. Vid denna typ av matchflytt ska en ny speltid inkomma till Hallands Innebandyförbund senast 1 vecka efter matchens ordinarie speldatum.

Matchen måste dock spelas senast en vecka innan den aktuella serien sista omgång. Kan föreningarna inte komma överens beslutar Tävlingskommittén när matchen ska spelas. Flyttavgift utgår enligt gällande tariffer.

 

Flytt av match som berörs av SM/Distriktslagsverksamhet

Hallands Innebandyförbund förbehåller sig rätten att flytta matcher i samband med Distriktslagsverksamhet eller vid förenings avancemang i SM.

 

Inställd match vid otjänlig väderlek

Om något lag anser att väglaget är olämpligt (orange och röd varning) ska kontakt tas med motståndarlaget, samt Hallands Innebandyförbunds domarjourtelefon. Kontakten tas tidigast 6 timmar före matchstart och senast 3 timmar före matchstart. Skulle match bli inställd åligger det hemmalaget att kontakta domarjourtelefonen.

Inställd match meddelas av hemmalaget till Hallands Innebandyförbunds kansli. Ny matchtid meddelas första vardagen efter inställd match till kansliet. Matchen ska, om möjlighet finns, genomföras inom en vecka.

Matchflyttsansökan görs i iBIS.
För att få reda på hur du ansöker om matchflytt klicka här. 

Avgift matchflytt efter 1 oktober, 100 kr

Sen matchflytt där förbundet tillsätter domare, 4 arbetsdagar eller senare, 1 000 kr

Sen matchflytt där förbundet tillsätter domare, 1 arbetsdag eller senare, 3 000 kr + merkostnader

Sen matchflytt där förening tillsätter domare, 4 arbetsdagar eller senare, 500 kr Flytt av match utan ansökan (per förening), 2 000 kr

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS