KKAA4353
Spelare född 2009 eller senare får enligt Svenska Innebandyförbundets Tävlingsbestämmelser inte deltaga i seriespel för seniorer.
Särskild dispens kan sökas i Halland för spelare född 2009 när det gäller Damer Div 2, Herrar Div 2 och Herrar Div 3. 

Dispensen är individuell och behovsprövad. 
 
Dispens beviljas INTE baserat på en spelares förmåga/utvecklingsbehov.
 
Spelare som beviljas dispens får fortsatt delta i seriespel för ungdomslag. Spelaren har även rätt att delta i cuper och SM-tävlingar för ungdom/junior. Godkänd dispens gäller även kvalificering till förbundsserie. (ändr. 2018)
 
Ansökan görs via länk nedan. Ansökan kan tidigast göras fr.o.m. 12 augusti 2024.  

Ansök om dispens här!

Efter den 31 januari 2025 kan inga nya dispenser för seniorspel beviljas.
 

Så fort dispens godkänts finns den publicerad nedan under "Beviljade dispenser 2024/2025".

Avgift för dispensansökan, 500 kronor per spelare.
Avgiften skall vara inbetald för att ansökan ska behandlas.

Åldersdispens i av Halland Innebandyförbund, administrerande tävlingar

Tänk på att dispenser är till för individens utveckling för att kunna flyttas till en lämplig spelnivå. Dispenser är ej till för att toppa lag. Missbrukas dispenshanteringen av en förening kan Hallands Innebandyförbund ta bort möjligheten till dispensen.

Målvakten får vara ett år äldre än serien målvakten deltager i, utan att ansöka om dispens.

 

Gällande dispens för överårig målvakt innebär:

1. Överårig målvakt får under inga omständigheter bli utespelare under matchen.
2. Finns det målvakt i aktuell åldersgrupp skall denna spelare alltid ha platsen i mål.
3. Finns yngre målvakt i föreningen skall denne spelare få chansen att stå i den äldre serien.

Lag som har blandad åldersstruktur kan klassas in av Hallands Innebandyförbund och undantas dispensregler. Dessa lag markeras i spelschema med sin åldersstruktur, t ex IBK Dispens, 00-03 och en *. Se även seriekrav för de olika nivåerna.

Spelare född 2009 eller senare får enligt Svenska Innebandyförbundets Tävlingsbestämmelser inte deltaga i seriespel för seniorer.
Särskild dispens kan sökas i Halland för spelare född 2009 när det gäller  Damer Div 2, Herrar Div 2 och Herrar Div 3.
 
Dispensen är individuell och behovsprövad med detta avses att föreningen inte kan erbjuda spel inom föreningen i annat lag alternativt att spelarunderlaget för föreningens seniorlag är för litet, dvs. dispens ska beviljas för detta.
 
Dispens ska inte beviljas baserat på en spelares förmåga och/eller utvecklingsbehov.
 
Förening får använda maximalt 3 dispensspelare per match. Avgift för dispens, 500 kronor per spelare.

Flick- och damspelare kan söka dispens för spel i pojk- och herrserier. Flickor, födda 2009 eller senare, äger fritt rätt att deltaga i pojklag i samma åldersklass inom sin förening. Flickspelare får vara två år äldre än den rekommenderade åldern på klassen.

Dispens kan sökas här!

BEVILJADE DISPENSER 2024/2025

NAMN

FÖRENING TYP AV DISPENS
     

 

Övriga beviljade dispenser 2024/2025

NAMN

FÖRENING TYP AV DISPENS

I kombinerade lag deltar spelare med licens från två olika föreningar och dessa lag tillåts i samtliga serier i Halland.

Ansökan om spel med kombinerat lag sker skriftligt till Tävlingskommittén i samband med anmälan.

Kombinerat lag på seniornivå sker mellan representationslag och innefattar maximalt 25 licenser. Kombinerat lag får ej delta i förbundsserier eller i kval till förbundsserie.

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS