Gävleborgs och GUD:s spelarutbildning
Klicka här för att anmäla dig till spelarutbildningen

Praktisk information:

Vilka spelare har möjlighet att anmäla sig?
Spelarutbildningsprogrammet vänder sig till alla spelare födda 08-12. 

- Grupp A - 12-15 år (09–12)
- Grupp B - 16 år (08)

Grupp A kommer att ha gemensamma tematräningar. Grupp B kommer att vara en egen träningsgrupp med ett eget schema. Spelare födda -08 har också möjligheten att delta i Grupp A om man önskar. Om så är fallet så behöver man meddela oss på gavleborg@innebandy.se. Grupp A kommer därefter indelas i mindre grupper utifrån ålder och kön. 

Vad är en tematräning och vad innehåller den?
En tematräning är en heldag (i huvudsak), fartfylld med massvis med Innebandy och utvecklingsforum. Som bas utgår en tematräning utifrån tre delar, idrottspsykologi (teori), innebandyfys och spelet (innanför sargen). 

Vilken plats sker dessa?
Gavlehov, Gävle
Ferrum Arena, Sandviken
* Det kommer även att tillkomma två tillfällen i Hälsingland under säsongens gång. Dessa tillfällen kommer att vara under lovdagar. Ett tillfälle under hösten och ett tillfälle under våren. Exakta datum meddelas till anmälda längre fram. 

Vilka tider gäller?
Samtliga tematräningar där inte annan angiven starttid, startar kl. 10.00 och slutar mellan 15 och 16.00, individuell kallelse går ut under veckan innan per mejl och hemsidan.

När är tematräningarna?
Följande är det preliminära schemat som gäller om inget annat kommuniceras:

* Gävleborgs Innebandyförbund äger rätten att flytta dessa om verksamheten kräver det.

19 oktober, 14 december, 8 februari - Ferrum Arena, Sandviken
11 januari, 8 mars - Gavlehov, Gävle
- Ett ytterligare tillfälle kommer att tillkomma. Totalt sex ordinarie spelarutbildningstillfällen kommer att ske. Dessa sex tillfällen ska inte förväxlas med de två ytterligare tillfällena i Hälsingland. 

Observera att ovan tillfällen inte gäller för spelare födda 08.

Måste jag deltaga på alla träffar?
Det är inget krav att deltaga på varje träff utan man deltar utifrån sin egen vilja och ambition. Däremot behöver man anmäla sin frånvaro för administrations-förfarandet.

Matchflyttar och krockar? Vad gäller då?
I röda serier skall det vara spelfritt, Gävleborgs Innebandyförbund planerar för så optimala lösningar som möjligt och kommer inte förlägga seriematcher under spelarutbildningsdagarna. Däremot gäller det inte senior och juniorserier där ansvaret ligger på föreningsledare att identifiera eventuella krockar. I de fall hjälper Gävleborgs Innebandyförbund givetvis till med matchflyttar vid god framförhållning.

Har ni som förening lag som spelar i flera serier, eller om ni vet om att ni har problem av annat slag någon helg är det bra om ni tittar igenom alla spelscheman redan nu så att allt är klart innan serierna startar. Krockar era dagar med spelarutbildningen är det helt accepterat att flytta matchen.

Vad kostar det att vara med och vad får jag?
Kostnad för hela utbildningsprogrammet:
Födda 08: Prisbild presenterad till berörda
Födda 09-12: 1800 SEK

Anmälningsavgiften faktureras under första delen av hösten.  

Anmälan är bindande och faktureras. Gävleborgs Innebandyförbund äger rätten att skicka obetalda fakturor till inkasso och ta ut en förseningsavgift.

Om jag har fler barn? Då utgår jag från en rabatt om 25% på andra barnet och tredje barnet är med kostnadsfritt. Ange det i så fall under övrig information.

Vad som ingår är:
- Deltagaravgift
- Innebandy av välutbildade ledare med engagemang för att utveckla både människor, spelare och sig själva.
- Atletisk träning av legitimerade fysiologer, fysioterapeuter och experter inom anatomi.
- Ledarskapsutbildningar inkluderande en Grundutbildning för ledare samt andra teoriinslag som är kopplade till Gävleborgshjulet och individuell utveckling.
- Tränings-kit bestående av strumpor, shorts och t-shirts, observera att dessa kläder sedan SKALL bäras på dessa träffar för enhetlig klädsel.
- Överdragsoverall för samtliga spelare
Under tillfällena i januari, februari och mars kommer den äldsta grupperna i spelarutbildningen att få bekanta sig med våra distriktslagsförbundskaptener och deras staber. Dessa tre tillfällen kommer att särskilja sig i innehåll gentemot den ordinarie spelarutbildningen.

OBS! Dessa tillfällen är endast för spelarna få större vetskap om vad distriktslagsverksamheten innebär. En verksamhet som därefter börjar under april-månad, 2025. Man förbinder sig inte till någonting i framtiden genom dessa tillfällen.  

* Observera att man har möjlighet att välja bort overall och få en rabatterad kostnad på 300 SEK under förutsättning att man har varit med tidigare år och har en overall att bära. Observera att overallen skall vara det man bär i överdrags-funktion, inga klubbkläder skall bäras.

Vi reserverar också för att overallernas utseende kan vara olika då modeller och leverantörer ändrar sitt utbud, mindre detaljer kan således avvika.

Om jag inte har råd att vara med? Vad gör jag då?
#InnebandyForAllFOND

Gävleborgs Innebandyförbund som har inrättat en fond där familjer/individer med begränsade resurser kan ansöka om anstånd och subventioneringar. En fond med ekonomiska möjligheter där man med begränsade resurser kan söka stöd för idrottsdelaktighet och/eller utrustning för delaktighet.

Fonden är upprättad av distriktsförbundets distriktsstyrelse där #InnebandyForAll-s värdegrund är den centrala. Värdegrunden kan du läsa om på hemsidan.

Fonden är upprättad i ett samarbete mellan Gävleborgs Innebandy, våra värdegrundspartners samt Svenska Kyrkan och Diakonirådet Gävle.

Fonden hittar du här:  https://innebandyforall.se/fond 
Frågor hänvisas till: gavleborg@innebandy.se
Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS