SIU-Anpassad Förening / Föreningslicens

Hösten 2018 tog Gästriklands- och Hälsinglands innebandyförbunds distriktsstyrelse ett styrelsebeslut om att stärka föreningarnas arbete gällande likabehandling, barnkonventionen och trygga idrottsmiljöer. Ett beslut som innefattade bland att alla föreningar skall vara färdiga som ”SIU-Anpassade föreningar” senast våren 2022. Arbetets sista fas sköts fram ett år med anledning av den pandemi som präglade mycket av den föregående säsongen.

Sedan dess har idrotten också fattat en hel del egna beslut, bland annat har barnkonventionen blivit lagförd inom Svensk idrott vilket i sig har satt frågan om barns rättigheter än mer i centrum. Något vi tycker är mer än mycket viktigt. Det betyder att alla föreningar och förbund har ett ansvar att all banr- och ungdomsverksamhet bedrivs enligt ett barnrätts-perspektiv. Ytterligare en del i arbetet med att skapa trygga idrottsmiljöer är att ni som förening idag behöver kontrollera samtliga ledare som har en regelbunden kontakt med barn- och ungdomar i er verksamhet mot belastningsregistret.

Gävleborgs Innebandyförbund vill tillsammans er föreningar i regionen ta ett gemensamt ansvar för den produkt och idrott vi tillsammans utövar. Målsättningen med arbetet ”SIU-Anpassad förening” har varit att arbeta med föreningen utifrån en arbetsplan för att säkerställa barnens säkra idrottsmiljöer och slutligen nå målet, att bli en SIU-Anpassad förening.

Målet med arbetet är att hjälpa föreningen att sätta en organisatorisk grund, få relevanta styrdokument på plats och samtidigt utifrån SIU-modellen ge bästa möjliga förutsättningar för att skapa intresse för livslångt idrottande.

Visionen är att detta skall vara ett ständigt löpande arbete med föreningarna där man tillsammans arbetar för att skapa bästa förutsättningar att värna om livslånga trygga idrottsmiljöer.

Många föreningar har gjort ett fantastiskt arbete med materialet och arbetet och är redan färdiga. Listan på färdiga föreningar finns att tillgå i modulen till höger.

Notera att flödesarbetet med SIU-Anpassad förening, är en punktinsats och genomförs en gång i formaliserad form, målsättningen är givet att arbetet skall vara en ständigt löpande utvecklingsprocess.

Hela arbetsplanen finns att tillgå i modulen till höger.

RF SISU och Gävleborgs Innebandyförbund kan ses som operativa resurser genom hela arbetet och står till förfogandet i form av material-framställan eller andra behov.

Notera att från och med säsongen 2017/2018 styrelsen beslutat att ta ut en avgift på 3000 SEK per förening med ungdomslag om man inte deltar i arbetet. Detta gäller enbart för barn- och ungdomsföreningar på grön-, blå- och rödnivå.

Vilka föreningar är SIU-Anpassade i Gävleborg?

Listade föreningar:

Söderhamns IBF
Håsta IBK
Hudik/Björkberg IBK
Alfta IBK
Gluggens IF
IK Ljusdal
Njutångers IF
Furuviks FF
IK Sätra
Forsbacka IK
Valbo AIF
Norrsundets IF
IBK Runsten
Sandvikens AIK
Hofors IBK
Gävle GIK
IBK Andersberg
Älvkarleby IK

SIU-anpassad förening folder

SIU-anpassad förening folder

Plattformen och målgrupper

För att arbeta med dessa byggstenar behövs det konkretiseras vilken målgrupp som skall arbete med vad på vilken nivå i föreningen. Initialt är principen att organisationsledningen, oftast styrelsen men kan också vara kommittéer och kansli arbetar med organisationen och ekonomin.

Aktivitetsledarna arbetar i sin tur med verksamheten runt spelare och ledare på planen. Dvs Träningsförhållanden, miljö och kultur. För att ge respektive målgrupp rätt förutsättning att arbeta avser alltid arbetet att börja hos organisationsledarna. Detta för att senare ha en grund att stå på för att kunna utveckla våra aktivitetsledare.

Arbetsprocessens målgrupper är:

  • Organisationsledarna
  • Aktivitetsledarna

Svensk Innebandys kompetens utveckling utgår i från två perspektiv i Svenssonmodellen. Spelarutveckling och föreningsutveckling.

Svensk Innebandy definierar föreningsutveckling utifrån plattformen. Plattformen som är grundstenen för föreningsutveckling som består av fem arbetsområden.

  • Organisation
  • Ekonomi
  • Träningsförhållanden
  • Miljö
  • Kultur

Arbetsprocessen
Arbetsprocessen bygger på två stora steg, som efter genomarbetning kontinuerligt skall underhållas och återuppbyggas. Föreningsutveckling är inget arbete där man går i mål, utan ett ständigt levande arbete där föreningen skall ge sig sina bästa förutsättningar att vara med och utveckla verksamheten. Därför rekommenderas denna arbetsplan att ses som ett årligt uppföljningsdokument där man ges ett tydligt ramverk för att skatta sin verksamhet och identifiera utvecklingsbehov.

Arbetsplanen finns att ladda ner under huvudsidan GIBFs föreningsutveckling och har två stora inriktningar, att färdigställa...

1. Verksamhetsplan
2. Ledaridé

Till varje del ingår en konkret checklista där man hela tiden kan följa sitt arbete, och vad som är nästa steg. Verksamhetsplanen skrivs utifrån en 7-stegsmetod och ledaridén utifrån perspektiven att rekrytera och behålla ledare i en hållbar förening över tid. Denna arbetsplan är föreningens dokumentation och underlag på att ett arbete har utförts. 

Förutom vinsten i de mjuka värden som är svåra ät mäta har SDF-förbundet för avsikt att presentera ett SIU-certifikat och jubileums-event för lyckade föreningsarbeten.

SIU-Certifikat
När samtliga delar i arbetsprocessen är uppfyllda och man som förening kontinuerligt reviderar och uppdaterar styrdokumenten på egen hand anses uppdraget som uppfyllt och föreningen tillkännages ett SIU-certifikat.

Ett speciellt, unikt förenings certifikat kommer att tillkännages föreningen på en extra insatt ceremoni, anpassat till föreningen.

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS