Personuppgiftsansvarig Svenska Innebandyförbundet

Vi är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas under Svenska Innebandyförbundets hemsidor och tjänster. Vi bestämmer syftet med behandlingen och på vilket sätt den ska gå till.

Svenska Innebandyförbundet (org.nr. 813200-3487)
Idrottens Hus, Box 11016, 100 61 Stockholm

Telefon kundtjänst: 08-514 274 00
E-post kundtjänst: kundtjanst@innebandy.se

Vårt dataskyddsombud heter Linda Noppa och du når henne på linda.noppa@innebandy.se eller 08-514 274 00.

Kontakta oss för att utöva dina rättigheter

Om du vill utöva dina rättigheter så som din rätt till rättelse, radering av personuppgifter, begära en begränsning av behandling, utöva din rätt till invändning, dataportabilitet, återkallande av samtycke, lämna klagomål eller begära skadestånd kontakta vår Kundservice.

Personlig registerutdrag iBIS - Logga in på din personliga iBIS-sida eller kontakta GDPR-behörig administratör i föreningen och hämta utdraget.

 

Blankett: Begäran om radering eller rättning

 

Rätt till rättelse - Kontaktuppgifter går att rätta direkt i iBIS, övriga ärenden kontakta Kundtjänst.

Rätt till radering* - Hämta/ladda ner blankett. kontakta Kundtjänst för mer information.

Begära en begränsning -  kontakta Kundtjänst

Rätt till invändning -  kontakta Kundtjänst.

Rätt till dataportabilitet -  kontakta Kundtjänst.

Återkalla samtycke -  kontakta Kundtjänst.

Lämna klagomål -  kontakta Kundtjänst.

Begära skadestånd -  kontakta Kundtjänst.

*/ När en Användare i iBIS (spelare, ledare, domare) avslutar sitt medlemskap behåller vi personuppgifter i upp till 24 månader, innan vi genomför en årlig automatisk radering av personuppgifter i tre steg. Läs mer på ”årlig automatisk radering”.

Invändning mot marknadsföring

Om du i fortsättningen inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål kan du anmäla detta till vår Kundtjänst, telefon 08-514 274 00 eller kundtjanst@innebandy.se

Övrigt

Denna integritets- och säkerhetspolicy gäller när du använder produkter och tjänster som tillhandahålls av Svenska Innebandyförbundet med tillhörande Specialidrottsförbund (SDF) och Innebandyföreningar (IF) i Sverige. integritets- och säkerhetspolicy gäller inte för något annat våra webbplatser eller tjänster, även om de kan nås via vårt nät eller tjänster.

Om integritets- och säkerhetspolicy uppdateras meddelas i så fall detta på www.innebandy.se. Där sparas även tidigare versioner i ett arkiv som hittas på samma länk.

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS