Vilken nivå ska du vara tränare på?
Barn och ungdomar som får möjlighet att känna sig trygga i sin träningsmiljö och som tillåts att utvecklas i sitt eget tempo och efter sina egna förutsättningar och där uppmuntran är ett ledord, kommer få de absolut bästa förutsättningarna för ett livslångt idrottande. Här är du som tränare den viktigaste personen att skapa dessa förutsättningar. Detta innebär en stor utmaning och ställer stora krav på dig som tränare, där det handlar om att stötta den långsiktiga utvecklingen för varje spelare på ett effektivt sätt.

Svensk innebandy har därför skapat en utbildningsstege som är uppbyggd på ett åldersanpassat sätt, där en specifik färg motsvarar åldern på spelarna som du tränar. Detta innebär att du utbildar dig för den nivå du ska vara tränare på. Då får du de bästa tänkbara förutsättningarna för ditt arbete som tränare.

Utbildningsstrukturen bygger på att varje barn- och ungdomsledare först går en Grundutbildning (GU) eller en Steg 1 Grön utbildning och härigenom får en ledarlicens som är giltig i 3 år.
Därefter genomgår du en fördjupningsutbildning, vilket innebär någon av de så kallade Steg 1-utbildningarna på grön, blå eller röd nivå, beroende på vilken ålder dina spelare har. Dessa fördjupningsutbildningar förlänger ledarlicensen tre år.

Du som junior- eller seniorledare genomgår först en grundutbildning för junior- och seniortränare innan du kan delta i en fördjupningsutbildning, Steg 1 svart.
Junior/Seniortränare har inga krav på ledarlicens!

OBS! Grundutbildning för barn/ungdom är inte densamma som Grundutbildning junior/senior.

Tänk på att subventioner kan ändras under säsongen beroende på hur mycket pengar som finns kvar.

Har du frågor eller vill boka en utbildning kontakta

GU Hemsida

Grundutbildning Ungdom

Som ledare måste du börja med att gå en "Grundutbildning" eller en ”Steg 1 Grön” utbildning för att få en ledarlicens.
Grundutbildning genomförs digitalt eller fysiskt och är en 3 timmars teoretisk utbildning.

Den digitala utbildningen genomförs via Teams.
Om du anmält dig till en digital utbildning kommer en anslutningslänk skickas ut via mejl några dagar innan utbildningen äger rum.

Efter genomförd utbildning skickas inloggningskod till Svensk Innebandys Utbildningsportalen ut via mejl. Dagen efter genomförd utbildning registreras din ledarlicens i iBIS.
Om du anmält dig till en central utbildning, kommer en kallelse skickas ut inför utbildningen och utbildningsmaterialet delas ut på plats eller mejlas ut i efterhand.

OBS! Från säsongen 25/26 kan man endast delta på en Grundutbildning barn- & ungdom vid 1 tillfälle och få en ledarlicens som är giltig i 3 år. Därefter måste delta på en Steg utbildningen eller en av våra Fortbildningar för att förnya sin ledarlicens.

Grundutbildning Ungdom - 2024/2025

Central utbildning på hotell: 760 kr/deltagare (ord. pris 1 260 kr/deltagare

Digital:
500 kr/deltagare (ord. pris 900 kr/deltagare)
Minst 15 deltagare

NYHET subvention:
Ni kommer inte kunna söka bidrag för Grundutbildningen Barn/ungdom utan denna utbildning kommer att subventioneras direkt av oss.

Digital utbildning subventioneras med 400 kr/deltagare och ni betalar 500 kr/deltagare.

Centralutbildning subventioneras med 500 kr/deltagare och ni betalar 760 kr/deltagare.

Vi subventionera Grundutbildningen så länge pengar finns kvar.

Grön Med Ålder Hemsida

Steg 1 grön - för tränare till spelare som är 6-9 år

Steg 1 Grön kan du välja att gå istället för Grundutbildningen som ett första steg i vår utbildningsstege.
Denna ger dig en ledarlicens på 3 år.

Glädje och rörelse i fokus på utbildningen! Här är utveckling av grundläggande motoriska färdigheter och att bidra till god självkänsla viktigare än strävan att vinna.

Utbildningstiden är 9 timmar (kl. 9-18) och innehåller både teori och praktisk del i hall. Utbildningsmaterial delas ut på plats.
Efter utbildningen får deltagaren tillgång till Svenska Innebandys Utbildningsportal där det finns omfattande webbmaterial, fördjupande intervjuer/webbinarier, filmer, övningar och träningspass anpassade till respektive målgrupp.

Dagen efter genomförd utbildning registreras din ledarlicens i ibis.

Steg 1 Grön - 2024/2025

Centralutbildning på hotell: 1 600 kr/deltagare

Köpa Loss: 15 600 kr/12 deltagare
Från deltagare 13 tillkommer en kostnad på 1 300 kr/deltagare

OBS! Om ni är mindre än 12 deltagare så kommer föreningen som beställt köpa loss utbildningen få betala hela summan på 15 600 kr.


Subventionstrappa

Följande summa subventioneras per deltagare

1-10 deltagare 600 kr
11-18 deltagare 400 kr
19-25 deltagare 200 kr


Tänk på att subventioner kan ändras under säsongen beroende på hur mycket pengar som finns kvar.

ex. ni är 10 deltagare från samma förening, kostnaden blir 1 600 kr per deltagare och då kan ni söka tillbaka 600 kr per deltagare från Projektstöd IF

OBS! Tänk på att om ni är fler än 10 deltagare från samma förening på en utbildning så sänks subventionen för ALLA deltagare. ex ni är 12 deltagare från föreningen så får ni subvention på 400 kr/deltagare.

Blå Med Ålder Hemsida

Steg 1 blå – för tränare till spelare som är 9-12 år.

Glädje och individuell utveckling i fokus! Vi vill utveckla spelarnas grundläggande atletiska och tekniska färdigheter, bygga en god självkänsla och självförtroende.

För att gå Steg 1 blå måste du först ha deltagit på en Grundutbildning eller Steg 1 grön.
Utbildningstiden är 9 timmar (kl. 9-18) och innehåller både teori och praktisk del i hall. Utbildningsmaterial delas ut på plats.

Efter utbildningen får deltagaren tillgång till Svenska Innebandys Utbildningsportal där det finns omfattande webbmaterial, fördjupande intervjuer/webbinarier, filmer, övningar och träningspass anpassade till respektive målgrupp.

Dagen efter genomförd utbildning registreras din ledarlicens i ibis.

Steg 1 Blå - 2024/2025

Centralutbildning på hotell: 1 600 kr/deltagare

Köpa Loss: 15 600 kr/12 deltagare
Från deltagare 13 tillkommer en kostnad på 1 300 kr/deltagare.

OBS! Om ni är mindre än 12 deltagare så kommer föreningen som beställt köpa loss utbildningen få betala hela summan på 15 600 kr.

Subventionstrappa
Följande summa subventioneras per deltagare

1-10 deltagare 600 kr
11-18 deltagare 400 kr
19-25 deltagare 200 kr


Tänk på att subventioner kan ändras under säsongen beroende på hur mycket pengar som finns kvar.

ex. ni är 10 deltagare från samma förening, kostnaden blir 1 600 kr per deltagare och då kan ni söka tillbaka 600 kr per deltagare från Projektstöd IF

OBS! Tänk på att om ni är fler än 10 deltagare från samma förening på en utbildning så sänks subventionen för ALLA deltagare. ex ni är 12 deltagare från föreningen så får ni subvention på 400 kr/deltagare.

Röd Med Ålder Hemsida

Röd nivå – för tränare till spelare som är 12-16 år.

Fokus på att bygga atleten och innebandyspecifika färdigheter. Vi skapar förståelse för lagets betydelse, och filosofin "så många som möjligt så länge som möjligt" går före strävan att vinna.

För att gå Steg 1 röd måste du först ha deltagit på en Grundutbildning eller Steg 1 grön.
Utbildningstiden är 9 timmar (kl. 9-18) och innehåller både teori och praktisk del i hall. Utbildningsmaterial delas ut på plats.

För att gå Steg 2 röd måste du först gått Steg 1 Röd.

Efter utbildningen får deltagaren tillgång till Svenska Innebandys Utbildningsportal där det finns omfattande webbmaterial, fördjupande intervjuer/webbinarier, filmer, övningar och träningspass anpassade till respektive målgrupp.

Dagen efter genomförd utbildning registreras din ledarlicens i ibis.

Steg 1 Röd - 2024/2025

Central utbildning på hotell: 1 600 kr/deltagare

Köpa Loss: 15 600 kr/12 deltagare
Från deltagare 13 tillkommer en kostnad på 1 300 kr/deltagare.

OBS! Om ni är mindre än 12 deltagare så kommer föreningen som beställt köpa loss utbildningen få betala hela summan på 15 600 kr.

Subventionstrappa
Följande summa subventioneras per deltagare

1-10 deltagare 600 kr
11-18 deltagare 400 kr
19-25 deltagare 200 kr


Tänk på att subventioner kan ändras under säsongen beroende på hur mycket pengar som finns kvar.

ex. ni är 10 deltagare från samma förening, kostnaden blir 1 600 kr per deltagare och då kan ni söka tillbaka 600 kr per deltagare från Projektstöd IF

OBS! Tänk på att om ni är fler än 10 deltagare från samma förening på en utbildning så sänks subventionen för ALLA deltagare. ex ni är 12 deltagare från föreningen så får ni subvention på 400 kr/deltagare.

Steg 2 Röd - 2024/2025

Central utbildning på hotell: 1 600 kr/deltagare

Köpa Loss: 15 600 kr/12 deltagare
Från deltagare 13 tillkommer en kostnad på 1 300 kr/deltagare.

OBS! Om ni är mindre än 12 deltagare så kommer föreningen som beställt köpa loss utbildningen få betala hela summan på 15 600 kr.

Subventionstrappa
Följande summa subventioneras per deltagare

1-10 deltagare 600 kr
11-18 deltagare  400 kr
19-25 deltagare 200 kr


Tänk på att subventioner kan ändras under säsongen beroende på hur mycket pengar som finns kvar.

ex. ni är 10 deltagare från samma förening, kostnaden blir 1 600 kr per deltagare och då kan ni söka tillbaka 600 kr per deltagare från Projektstöd IF

OBS! Tänk på att om ni är fler än 10 deltagare från samma förening på en utbildning så sänks subventionen för ALLA deltagare. ex ni är 12 deltagare från föreningen så får ni subvention på 400 kr/deltagare.

Målvakten Röd - 2024/2025

Central utbildning på hotell: 1 600 kr/deltagare

Köpa Loss: 15 600 kr/12 deltagare
Från deltagare 13 tillkommer en kostnad på 1 300 kr/deltagare.

OBS! Om ni är mindre än 12 deltagare så kommer föreningen som beställt köpa loss utbildningen få betala hela summan på 15 600 kr.

Subventionstrappa
Följande summa subventioneras per deltagare

1-10 deltagare 600 kr
11-18 deltagare 400 kr
19-20 deltagare 200 kr


Tänk på att subventioner kan ändras under säsongen beroende på hur mycket pengar som finns kvar.

ex. ni är 10 deltagare från samma förening, kostnaden blir 1 600 kr per deltagare och då kan ni söka tillbaka 600 kr per deltagare från Projektstöd IF

OBS! Tänk på att om ni är fler än 10 deltagare från samma förening på en utbildning så sänks subventionen för ALLA deltagare. ex ni är 12 deltagare från föreningen så får ni subvention på 400 kr/deltagare.

Licensfortbildning Hemsida

Knäkontroll - Grön, Blå, Röd och Svart nivå

Fortbildningarna är ett komplement till Grundutbildning barn- & ungdom.
Har du deltagit på en Grundutbildning för att få din ledarlicens och är i behov av att förnya din licens men inte önskar delta på en heldagsutbildning, kan du delta på en av våra Fortbildningar istället.
Denna kommer då ge dig en ny licens i 3 år.

Central utbildning på hotell:
1 300 kr/deltagare

Köpa Loss: 13 200 kr/12 deltagare
Från deltagare 13 tillkommer en kostnad på 1 100 kr/deltagare.

OBS! Om ni är mindre än 12 deltagare så kommer föreningen som beställt köpa loss utbildningen få betala hela summan på 13 200 kr.

Subventionstrappa
Följande summa subventioneras per deltagare

1-10 deltagare 500 kr
11-18 deltagare 350 kr
19-25 deltagare 200 kr


Tänk på att subventioner kan ändras under säsongen beroende på hur mycket pengar som finns kvar.

ex. ni är 10 deltagare från samma förening, kostnaden blir 1 300 kr per deltagare och då kan ni söka tillbaka 500 kr per deltagare från Projektstöd IF

OBS! Tänk på att om ni är fler än 10 deltagare från samma förening på en utbildning så sänks subventionen för ALLA deltagare. ex ni är 12 deltagare från föreningen så får ni subvention på 350 kr/deltagare.

Dagen efter genomförd utbildning registreras din ledarlicens i ibis.

Lekens betydelse - Grön och Blå nivå

Fortbildningarna är ett komplement till Grundutbildning barn- & ungdom.
Har du deltagit på en Grundutbildning för att få din ledarlicens och är i behov av att förnya din licens men inte önskar delta på en heldagsutbildning, kan du delta på en av våra Fortbildningar istället.
Denna kommer då ge dig en ny licens i 3 år.

Central utbildning på hotell:
1 300 kr/deltagare

Digital: 900 kr/deltagare

Köpa Loss: 13 200 kr/12 deltagare
Från deltagare 13 tillkommer en kostnad på 1 100 kr/deltagare.

OBS! Om ni är mindre än 12 deltagare så kommer föreningen som beställt köpa loss utbildningen få betala hela summan på 13 200 kr.

Subventionstrappa
Följande summa subventioneras per deltagare

Central/KL Digital
1-10 deltagare 500 kr 400 kr
11-18 deltagare 350 kr
19-25 deltagare 200 kr


Tänk på att subventioner kan ändras under säsongen beroende på hur mycket pengar som finns kvar.

ex. ni är 10 deltagare från samma förening, kostnaden blir 1 300 kr per deltagare och då kan ni söka tillbaka 500 kr per deltagare från Projektstöd IF

OBS! Tänk på att om ni är fler än 10 deltagare från samma förening på en utbildning så sänks subventionen för ALLA deltagare. ex ni är 12 deltagare från föreningen så får ni subvention på 350 kr/deltagare.

Dagen efter genomförd utbildning registreras din ledarlicens i ibis.

Träningsplanering - Blå och Röd nivå

Fortbildningarna är ett komplement till Grundutbildning barn- & ungdom.
Har du deltagit på en Grundutbildning för att få din ledarlicens och är i behov av att förnya din licens men inte önskar delta på en heldagsutbildning, kan du delta på en av våra Fortbildningar istället.
Denna kommer då ge dig en ny licens i 3 år.

Central utbildning på hotell
: 1 300 kr/deltagare

Digital: 900 kr/deltagare

Köpa Loss: 13 200 kr/12 deltagare
Från deltagare 13 tillkommer en kostnad på 1 100 kr/deltagare.

OBS! Om ni är mindre än 12 deltagare så kommer föreningen som beställt köpa loss utbildningen få betala hela summan på 13 200 kr.

Subventionstrappa
Följande summa subventioneras per deltagare

Central/KL Digital
1-10 deltagare 500 kr 400 kr
11-18 deltagare 350 kr
19-25 deltagare 200 kr


Tänk på att subventioner kan ändras under säsongen beroende på hur mycket pengar som finns kvar.

ex. ni är 10 deltagare från samma förening, kostnaden blir 1 300 kr per deltagare och då kan ni söka tillbaka 500 kr per deltagare från Projektstöd IF

OBS! Tänk på att om ni är fler än 10 deltagare från samma förening på en utbildning så sänks subventionen för ALLA deltagare. ex ni är 12 deltagare från föreningen så får ni subvention på 350 kr/deltagare.

Dagen efter genomförd utbildning registreras din ledarlicens i ibis.

Innebandyfys - Grön, Blå och Röd nivå

Fortbildningarna är ett komplement till Grundutbildning barn- & ungdom.
Har du deltagit på en Grundutbildning för att få din ledarlicens och är i behov av att förnya din licens men inte önskar delta på en heldagsutbildning, kan du delta på en av våra Fortbildningar istället.
Denna kommer då ge dig en ny licens i 3 år.

Central utbildning på hotell:
1 300 kr/deltagare

Digital: 900 kr/deltagare

Köpa Loss: 13 200 kr/12 deltagare
Från deltagare 13 tillkommer en kostnad på 1 100 kr/deltagare.

OBS! Om ni är mindre än 12 deltagare så kommer föreningen som beställt köpa loss utbildningen få betala hela summan på 13 200 kr.

Subventionstrappa
Följande summa subventioneras per deltagare

Central/KL Digital
1-10 deltagare 500 kr 400 kr
11-18 deltagare 350 kr
19-25 deltagare 200 kr


Tänk på att subventioner kan ändras under säsongen beroende på hur mycket pengar som finns kvar.

ex. ni är 10 deltagare från samma förening, kostnaden blir 1 300 kr per deltagare och då kan ni söka tillbaka 500 kr per deltagare från Projektstöd IF

OBS! Tänk på att om ni är fler än 10 deltagare från samma förening på en utbildning så sänks subventionen för ALLA deltagare. ex ni är 12 deltagare från föreningen så får ni subvention på 350 kr/deltagare.

Dagen efter genomförd utbildning registreras din ledarlicens i ibis.

Svart Nivå Kopiera

Grundutbildning junior/seniortränare

Grundutbildningen för junior och seniortränare är den första utbildningen innan du kan delta på en fördjupningsutbildning för junior/seniortränare.
Utbildningen är på 4 timmar och genomförs digitalt via Teams.
Cirka 1 veckan innan utbildningstillfället skickas en anslutningslänk till utbildning ut via mejl till deltagaren.

Innehållet är Svensk Innebandy Vill, Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU), spelet innebandy och ledarskap.

Utbildningsmaterial: Inloggningskod till Svenska Innebandys Utbildningsportal skickas ut efter utbildning via mejl.

Grundutbildning Junior-senior - 2024/2025

Digital: 900 kr/deltagare

OBS! Tänk på att denna utbildning ger ingen ledarlicens.

Subventionstrappa
Följande summa subventioneras per deltagare

1-10 deltagare 400 kr
11-18 deltagare 350 kr
19-25 deltagare 200 kr


Tänk på att subventioner kan ändras under säsongen beroende på hur mycket pengar som finns kvar.

ex. ni är 10 deltagare från samma förening, kostnaden blir 900 kr per deltagare och då kan ni söka tillbaka 400 kr per deltagare från Projektstöd IF

OBS! Tänk på att om ni är fler än 10 deltagare från samma förening på en utbildning så sänks subventionen för ALLA deltagare. ex ni är 12 deltagare från föreningen så får ni subvention på 550 kr/deltagare.

Steg 1 Svart – för tränare till spelare som är 16-21 år

Steg 1 Svart är en 2 eller 3 dagarsutbildning beroende på hur instruktören lägger planeringen för utbildningen.
Deltagaren förbereder sig en dag på hemmaplan med inläsning av och frågeställningar om valda delar av materialet, och deltar sedan fysiskt vid två heldagar.

Utbildningen innehåller delarna:
Spelet, Matchen, Innebandyfys, Ledarskap och Idrottspsykologi.
Deltagaren får lära sig mer om psykisk ohälsa i idrotten och vilka skydds- och riskfaktorer som finns för detta.
Utbildningen fokuserar även på livsbalans och återhämtning från både spelar- och tränarperspektiv.

Deltagaren får en djupare förståelse för transformerande ledarskap och träning i att använda ABC-modellen för påverkan och inlärning av beteenden.
Tränarens roll inför, under och efter match står också i fokus.
Deltagaren får även fördjupa sig i återhämtningsförmåga, explosivitet, förberedelseträning, samt skador och omhändertagande av skador.

Utbildningen innehåller både teori och praktik

Steg 1 Svart - 2024/2025

Central utbildning på hotell: 5 000 kr/deltagare

Subvention: 1 100 kr/deltagare

Tänk på att subventioner kan ändras under säsongen beroende på hur mycket pengar som finns kvar.


Målvakten Svart - 2024/2025

Central utbildning på hotell: 1 600 kr/deltagare

Köpa Loss: 15 600 kr/12 deltagare
Från deltagare 13 tillkommer en kostnad på 1 300 kr/deltagare.

OBS! Om ni är mindre än 12 deltagare så kommer föreningen som beställt köpa loss utbildningen få betala hela summan på 15 600 kr.

Subventionstrappa
Följande summa subventioneras per deltagare

1-10 deltagare 600 kr
11-18 deltagare 400 kr
19-25 deltagare 200 kr


Tänk på att subventioner kan ändras under säsongen beroende på hur mycket pengar som finns kvar.

ex. ni är 10 deltagare från samma förening, kostnaden blir 1 600 kr per deltagare och då kan ni söka tillbaka 600 kr per deltagare från Projektstöd IF

OBS! Tänk på att om ni är fler än 10 deltagare från samma förening på en utbildning så sänks subventionen för ALLA deltagare. ex ni är 12 deltagare från föreningen så får ni subvention på 400 kr/deltagare.

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS