Då har vi gjort klart med spelschemat för Ungdoms DM i Örebro Län. Tyvärr har vi inte tillräckligt med lag för att köra gruppspel i alla klasser men vi är nöjda att vi kan köra DM i de klasser vi kan.

Förutsättningar för DM tävlingen i Örebro Län är följande:
 
Speltid Ungdom: 
2 X 15 min rullande tid. Timeout är tillåtet i alla matcher som i ordinarie serien. Effektiv speltid sista 3 minuterna i sista perioden.
  

Speltid Junior:
2 X 20 min rullande tid. Timeout är tillåtet i alla matcher som i ordinarie serien. Effektiv speltid sista 3 minuterna i sista perioden.
 
Åldersdispenser
I Ungdomsklasserna ges det automatiskt dispens för max 2 st överåriga per match som är högst ett år äldre. Spelare som deltar som överårig får endast spela i det laget under DM.
 
Syftet är att lag inte ska behöva lämna lagmedlemmar utanför DM p.g.a. åldern. Inte för att laget ska spetsa sitt lag med de främsta från årskullen ovanför.
  
Tävlingsbestämmelser
Vi tillämpar Svenska Innebandyförbundets tävlingsbestämmelser, de kan du läsa här!

Poängberäkning & tabellsystem
Poängberäkning vid match i tävling är enligt följande;
- Segrande lag, tre (3) poäng
- Oavgjord match, en (1) poäng
- Förlorande lag, noll (0) poäng
1. Placering i turnering avgörs genom antal vunna poäng i aktuell grupp
2. Vid lika poängställning avgörs placering genom inbördes möte/n, det vill säga att en ny tabell räknas fram med berörda lag*:
2a) Inbördes placering avgörs genom antal poäng
2b) Vid lika poäng avgörs placering genom inbördes målskillnad, det vill säga skillnaden mellan antalet gjorda och insläppta mål
2c) Är målskillnaden lika placeras det lag främst som har gjort flest inbördes mål
3) Är lagen trots detta lika avgörs placering genom total målskillnad där alla resultat i gruppen räknas
4) Är målskillnaden lika placeras det lag främst som totalt har gjort flest mål i gruppen
5) Är lagen trots detta lika placeras det lag främst som har minst antal utvisningsminuter i gruppen
6) Är lagen trots detta lika sker lottning mellan de lag som ej kunnat särskiljas.
   
*I de fall där fler än två lag ska särskiljas upprepas förfarandet fr o m punkten 2) med
kvarvarande lag som ska placeras.
I de fall en grupp endast består av två lag, och där match genomförs som slutar
oavgjort tillämpas begränsad sudden death fem (5) minuter, därefter straffslagsavgörande enligt *Regelhandboken

 Gruppspel DM Ungdom spelas under vecka 48 - 2023

*Vid oavgjort resultat i slutspelet går vi direkt till straffar enligt regelboken:

Fem utespelare från respektive lag ska slå var sitt straffslag. Om matchen efter detta fortfarande är oavgjord ska samma spelare slå ett straffslag vardera tills ett avgörande uppnås.

 
Lagen ska slå vartannat straffslag. Domarna avgör mot vilket mål straffslagen ska slås. Domarna lottar mellan lagkaptenerna, och vinnaren avgör vilket lag som börjar. Lagkaptenen eller en ledare ska skriftligen informera domarna och sekretariatet om numren på utespelarna och i vilken ordning de ska slå sina straffslag. Domarna är ansvariga för att straffslagen slås i den ordning som uppgetts av ledarna för respektive lag.Så fort ett avgörande resultat uppnås är matchen slut och det vinnande laget anses ha vunnit med slutresultatet plus ett mål. Under de ordinarie straffslagen anses ett avgörande resultat uppnått när ett lag leder med ett större antal mål än motståndarlaget har återstående straffslag.
Under eventuella extra straffslag anses ett avgörande resultat uppnått när ett lag har gjort ett mål mer än motståndarlaget och båda lagen slagit lika många straffslag.

 

De extra straffslagen behöver inte slås i samma ordning som de ordinarie, men en spelare får inte slå sitt tredje straffslag förrän övriga noterade spelare i samma lag har slagit minst två, och så vidare.Om en av de noterade spelarna under straffslagsavgörandet ådrar sig en utvisning ska lagkaptenen utse en inte redan noterad utespelare som ska ersätta den utvisade spelaren. En målvakt som under straffslagsavgörandet ådrar sig en utvisning ska ersättas av reservmålvakten. Om sådan saknas har laget högst 3 minuter på sig att korrekt utrusta en inte redan noterad utespelare, men ingen del av denna tid får användas till uppvärmning. Den nya målvakten ska markeras i matchprotokollet och tiden för bytet noteras.
Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS