Så fungerar en övergång

En spelarövergång sker digitalt mellan föreningarna i iBIS. Läs manualen om hur det går till i iBIS.

Frågor om licenser ställs till kundtjanst@innebandy.se 

För att övergångsanmälan ska vara godkänd behöver:

  • Lämnande och mottagande förening båda har godkänt övergången i iBIS inom 14 dagar från att endera parten initierat den.

  • Spelaren givit samtycke på blanketten övergångsanmälan.

  • Övergångsavgiften vara registrerad på Svenska Innebandyförbundets konto.

Gör en övergång

Övergångar i Sverige hanterar du direkt i iBIS där det också finns manualer hur du går till väga.

Och licensiera spelaren

Glöm inte att spelaren måste ha en giltig spelarlicens. Se här hur du gör


Internationell övergång

Gäller det en internationell övergång följer du Internationella Innebandyförbundets direktiv.

 

 

Frågor och svar om övergångar

När är det möjligt att göra en övergång?

1 maj till 15 augusti är alla spelare fria att byta förening, förutsatt att spelaren inte står under kontrakt.

16 augusti till 31 januari är övergångar tillåtna under förutsättning att föreningarna är överens.

1 februari till 30 april får en spelare byta förening för att spela cupspel, under förutsättningarna att föreningarna är överens. Spelaren får då inte delta i den nya föreningens serie-, kval- eller slutspelsmatcher eller tävling arrangerad av SDF/SIBF.

Vad ska vi göra med övergångsanmälan efteråt? 

Mottagande förening ska spara spelarens godkännande av övergångsanmälan.

Vid begäran ska det nämligen kunna visas upp. För omyndiga spelare, under 18 år, krävs även vårdnadshavarnas underskrift.

När är övergången komplett?

Mottagande förening ska, för en korrekt övergångsanmälan, få sin betalning registrerad på Svenska Innebandyförbundets konto inom 14 dagar från att moderföreningen givit sitt samtycke.

Vad händer om föreningarna inte är överens?

Om lämnande förening har för avsikt att stoppa en övergång, under den ordinarie övergångsperioden, 1 maj till 15 augusti, måste de avslå spelarövergången samt kontakta oss och meddela skäl.

Om lämnande förening underlåter att godkänna eller avslå övergångsanmälan inom 14 dagar efter notifiering om spelarövergång så makuleras övergången. 

Kan en spelare bestrida övergången?

Ja. Grund för det är att spelaren inte skriftligt godkänt övergången och inte heller deltagit i tävlingsmatch för den nya föreningen.

Hur fungerar övergångsavgiften?

När både lämnande och mottagande förening godkänt spelarövergången i iBIS, samt spelaren givit sitt godkännande på blanketten övergångsanmälan, ska betalningen genomföras inom 14 dagar annars makuleras övergången.

Hur det går till ser du i iBIS.

När är spelaren spelklar?

Den vardag när betalningen registreras i iBIS.

Om betalning registreras på en lördag, söndag eller helgdag så inträder spelklardatum första vardagen efter dessa dagar.

Vilka övergångsavgifter gäller för 2023/24?

Spelare födda 19XX-2007 - 500 kr
Spelare födda 2008-2010 - 100 kr
Spelare födda 2011-20XX - 0 kr

Finns det något undantag då spelaren är fri att gå från en förening?

Spelare som inte har lag att spela i med anledning av ålder eller att föreningen inte anmält lag till seriespel är fri att  representera vilken förening de vill.

Den regeln gäller även om föreningen drar sig ur seriespel eller väljer att spela i en lägre division än föreningen är kvalificerad för. 

I dessa fall ska byte av föreningstillhörighet göras i iBIS. Manual för detta finns där!

Hur fungerar en övergång till och från utländsk förening?

Övergångsförfarandet regleras av International Floorball Federation (IFF).

www.floorball.sport - transfer@floorball.sport

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS