Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Incidentrapport

Om du upplever att det sker ett icke önskvärt beteende/händelse kring en match kan du fylla i detta formulär. Dina uppgifter kommer att behandlas anonymt.