Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Träningshelg 19-21 augusti 2022

Då är det dags att ta nästa steg för att utvecklas tillsammans med spelare födda 2006 i Västsvenska IBF. Det kommer kallelse via email till respektive spelare, samt förening och ledare.

Alla spelare är med fredag 19 och lördag 20 augusti. baserat på aktivt deltagande och tester meddelas vilka som går vidare till söndag 21 augusti.

Föreningar och ledare kommer att få tillgång till ett dokument med utgångspunkt från Svensk Innebandys Fysiologiska Riktlinjer. De spelare som inte är med på listan kommer att få separat information skickat till sig, sina föräldrar samt ledare och förening.

"En bra träningsplanering bör utgå ifrån de fysiska krav som ställs på en innebandyspelare. Arbetet med att kartlägga dessa krav är ett kontinuerligt arbete inom utvecklingsavdelningen på Svenska Innebandyförbundet. I detta dokument redovisas ett antal fysiologiska riktlinjer baserade på en kapacitetsanalys som kan vara användbara i en träningsplanering. På landslagsnivå finns det nu en kravprofil vad gäller den aeroba kapaciteten som redovisas nedan.

De fysiologiska riktlinjerna är framtagna utifrån resultaten på de fystester som har genomförts på våra elit- och landslag samt distriktslag-15 under ett antal säsonger. Det innebär att riktlinjerna speglar hur de fysiska kraven ser ut just nu. Riktlinjerna bör endast användas som krav mot junior- och seniorspelare, medan det för 15-åringar mer bör ses som en kartläggning av en spelares utgångspunkt och vanor.

Vidare ska riktlinjerna användas som ett hjälpmedel i träningsplaneringen, d.v.s. vad jag ska prioritera i träningen. Eftersom innebandy är en väldigt komplex idrott så handlar det om bli bra på mycket, vilket kanske innebär att jag inte kan bli bäst på alla delar. Då måste jag kanske prioritera i min träning för att nå riktlinjerna för de olika fysiska delkapaciteterna" - Källa: fysiologiska-riktlinjer_2020.pdf (innebandy.se)

Notera att vi ledare kommer fortsätta följa spelare födda 2006 i Västsvenska IBF, se matcher i serie och cuper, och alla spelares utveckling inom Innebandyn. 

2022-05-29

Information Träningshelg Augusti