Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Säsongen avslutas i Västmanland & Örebro Läns samtliga serier

Svenska Innebandyförbundets styrelse har tagit beslutet att avsluta säsongen för Allsvenskan dam och division 1 herr. Samtliga distriktsförbund (SDF) har samtidigt beslutat att avsluta distriktsserierna för seniorer.
  
Mot bakgrund av ovannämnda beslut så har Tävlingskommittén (VIBF/ÖLIBF) beslutat att avsluta allt seriespel i distriktet från och med i dag fredag 26 februari. Beslutet är taget i samråd mellan våra två distrikt och gäller samtliga seniorserier, junior/utvecklingsserier samt ungdomsserierna på röd, blå och grön nivå. Precis som SIBF så kommer det inte ske någon upp- och nedflyttning mellan våra seniorserier (H2, H3, D1, D2)

Med tanke på situationen i hela landet men särskilt det rådande läget i både Västmanland/Örebro Län, ser vi ingen möjlighet att i närtid återuppta det pausade seriespelet. Båda länen har sedan tidigare infört särskilda rekommendationer/restriktioner för länen som sträcker sig in i mars. Dessutom kom det för några dagar sedan ytterligare åtgärder från Folkhälsomyndigheten (FHM) där ingen tävlingsverksamhet under elitnivå kommer att tillåtas. Undantaget för enstaka matcher för barn födda 2005 och senare togs också bort.
 
 
VIBF/ÖLIBF kommer att följa utvecklingen framöver kring enstaka matcher och om förutsättningar finns och att kommunerna, FHM, regeringen tillåter så kommer vi självklart att genomföra enstaka matcher. Om eller när det blir aktuellt kommer vi att gå ut med information till samtliga lag i våra serier med möjlighet att anmäla sitt intresse. Föreningar och enskilda lag fattar sina egna beslut om de vill avsluta säsongen i förtid eller om man håller öppet. VIBF/ÖLIBF respekterar de beslut som våra föreningar och lagens ledare fattar.
  
  
Nedan kan ni läsa mer om bakgrunden till besluten i förbundsserierna och seniorserierna på distriktsnivå, samt hur det påverkar dessa serier.
 
 
Allsvenskan dam och division 1 herr pausades under hösten 2020 med anledning av den rådande situationen med Covid-19. Även distriktsförbunden avbröt av samma skäl pågående seriespel.
    
Förutsättningarna för fortsatt tävlingsspel har avsevärt påverkats. Av omsorg om att den idrottsliga verksamheten kan bedrivas på ett ändamålsenligt och nödvändigt effektivt sätt har Svenska Innebandyförbundet beslutat att avsluta seriespelet för säsongen 2020/21 i alla seniorserier, förutom de som tidigare har bedömts vara yrkesmässiga.
 
Allsvenskan dam och division 1 herr
Serierna avslutas för säsongen. Ingen upp- och nedflyttning sker inför kommande säsong. Samtliga föreningar behåller sin serietillhörighet. Ingen uppflyttning från högsta distriktsserier genomförs.
   
Seniorserier på distriktsnivå
Serierna avslutas för säsongen. Ingen upp- och nedflyttning från de serierna sker inför kommande säsong. Samtliga föreningar behåller sin serietillhörighet.

-----   
    
Svenska Innebandyförbundets generalsekreterare Mikael Ahlerup om beslutet:
– Vi förstår att det kan finnas en del som har uppfattningen att vi borde ha fattat det här beslutet tidigare, men för svensk innebandys skull har vi väntat in i det längsta.

Det är oerhört ledsamt för hela innebandysverige att verkligheten ser ut som den gör med pandemin. Vår tävlingsenhet har arbetat hårt under en lång tid för att skapa olika scenarier för eventuella uppstarter av serierna, eftersom vi verkligen har velat fortsätta spelet under säsongen. Men med nuvarande utveckling i det svenska samhället ser vi inte att det är möjligt att slutföra serierna på ett rättvist sätt. Vi har kommit till en punkt där ett beslut måste fattas och vi tycker tillsammans med samtliga våra distriktsförbund att det här beslutet är det bästa för innebandyn under de omständigheter som råder i landet.
    
Svenska Superligan och Allsvenskan herr:
Seriespelet fortsätter i enlighet med spelschemat.
    
Juniorallsvenskan, DJ18-SM och P16-SM:
Serierna avslutas inte i det här skedet. Svenska Innebandyförbundet följer utvecklingen noga och utvärderar löpande om det finns förutsättningar för att längre fram kunna genomföra tävling för de aktuella åldersgrupperna.
   
Upp- och nedflyttning
Svenska Superligan dam
Lag 1 - 8 till slutspel. Inga lag degraderas.
  
Svenska Superligan herr
Lag 1 - 8 till slutspel. Lag 13 - 14 degraderas.
  
Allsvenskan dam
Inga lag från respektive serie flyttas upp eller ner.
  
Allsvenskan herr
Lag 1 - 4 till play off. Inga lag från respektive serie degraderas.
   
Distriktsnivå
Ingen uppflyttning till förbundsserierna från högsta distriktsserier genomförs.

Beslutsmeddelande från Svenska Innebandyförbundets styrelse

 

short_text    Publicerat 2021-03-01, kl 21:54