Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Flickor födda 2008:

En möjlighet att utvecklas som individ och spelare tillsammans med andra innebandyintresserade ungdomar från olika föreningar i distriktet. Detta ska ses som en kompletterade spelarutveckling till den som sker i spelarens hemmaförening.

Träffarna är öppet för ALLA innebandyintresserade ungdomar som är licensierade i Västernorrland.

I gemensamt informationsblad för Pojkar och Flickor födda 2006-2008 kan du läsa om:

- Beskrivning av verksamheten "Team Västernorrland"

- Spelarens ansvar.

- Planerade träffar för respektive åldersgrupp (med reservation för förändringar).

- Information om hur man anmäler sig/betalar.

- Kontaktinformation vid frågor.

Bladet hämta du här - klicka på mig!

Informationsflöde:

Samlad information kan hittas på hemsidan under rubrik "Spelarutveckling Team Västernorrland". När vi lägger ut nyheter, som bör uppmärksammas, så sker det som nyhet på hemsidan, och samtidigt på vår facebook (Västernorrlands Innebandyförbund). När verksamheten är i gång kan förbundskaptenerna/ansvariga ledare, och kansliet, kommunicera andra vägar om så först meddelats deltagaren (t.ex. e-post, sms, chatgrupp etc).