Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Förändringar i restriktionerna, gällande Covid-19 pandemin, från 1 juni 2021.

Nya restriktionerna i sin helhet -  hitta informationen:

- Från och med 1 juni tas de regionala skärpta restriktionerna bort, vilket innebär vissa lättnader.

- Dock skall alla fortfarande fortsätta följa de nationella restriktionerna enligt:

a. Regeringens uppmaningar

b. Pandemilagen/Ordningslagen

c. FHM´s allmänna råd

Svenska Innebandyförbundet (SIBF) har gjort en ordentlig uppdatering på sin sida med samlad Covid-19 information.

Du hittar sidan här - klicka på mig!

På sidan finns ett samlat dokument/protokoll med namnet "SIBF:s riktlinjer och rekommendationer under covid-19". Där hittar du mer i detalj vad som gäller för träningar, matcher, cuper, läger etc (baserat på nu gällande förändringar).

Några av de viktiga punkterna (sammanfattad form):

Träning generellt:

Typ av träning som enkelt kan bedrivas utomhus skall med fördel göra det (t.ex. fysträning, löpning etc).

Träning inomhus:

- Inomhusträning är tillåten för alla åldrar om region, kommun, hallägare tillåter det (OBS! Se olika åldrar nedan).

- Regions/kommuns/hallägares instruktioner ska följas.

- FHMs allmänna råd ska fortsatt följas.

- SIBFs/SDFs protokoll ska följas.

- Ha inte publik på träningarna.

- Det är tillåtet att blanda deltagare från olika delar av regionen/landet så länge ovan följs (t.ex viktigt för distriktslag).

- Födda 2002, och yngre, kan träna inomhus utan begränsning på antalet träningsdeltagare så länge man fortfarande följer FHMs rekommendationer (undvik trängsel så långt det går, följ hallägarens direktiv, tänk på hygien, delta inte om du är sjuk, ha inte publik).

- Födda 2001, och äldre, (som ej är yrkesmässiga utövare) får nu träna inomhus men ska fortfarande inte träna fler än 8 personer samtidigt. Följ samma direktiv som punkten ovan.

Matcher:

- Det är tillåtet för alla åldrar att spela matcher (här gäller inte max 8 personer på födda 2001 och äldre, så även dom kan spela även om det fortfarande är inskränkningar på träningsnivå).

- Spela färre matcher än vanligt om möjligt, vid t.ex träningsmatcher är det inte bra att spela flera matcher nära i tid, delta med färre antal spelare om möjligt.

- Ha ett fortsatt ansvar att följa alla rekommendationer "före, under och efter match".

- Ha bara det antal funktionärer som behövs, ej fler, för att kunna genomföra matchen.

Cuper och träningsläger:

- Det är tillåtet att anordna, och inga geografiska begräsningar inom Sverige.

- Cuperna/läger skall dock gärna bantas i storlek och gärna ha färre deltagare än normalt. Tydliga direktiv finns i "SIBF:s riktlinjer och rekommendationer under covid-19" som länkas ovan i början på denna nyhet.

- Riskbedömning skall göras till kommun när cuper/läger anordnas.

- Tänk säkerhet lite extra kring till exempel: antal lag, sprid ut över tid/ytor, anpassa spelprogram, hantera matservering och övernattning med försiktighet (är det ens nödvändigt att ha?).

Publik:

- Här görs vissa lättnader, se nedan, men observera att om man har offentlig tillställning att riskanalys måste göras samt ansökan till polisen, oavsett antal åskådare man har enlig nedan.

- Till publik räknas inte personer som behövs för att genomföra arrangemanget (spelare, ledare, funktionärer, kioskpersonal etc, men begränsa alltid antalet av dessa så mycket som möjligt).

En del lokaler har fått begränsningar på hur många som får vistas i lokalen totalt, för att alla skall ha viss yta att tillgå, och då är det viktigt att totala antalet människor i lokalen ryms inom gränsen.

- Inomhus tillåts max 8 åskådare om man inte har anvisade platser. Har du anvisade platser, med utrymme på minst 1 meter åt alla håll till nästa, så tillåts 50 åskådare. Alla personer, oavsett antal, skall fortfarande tänka på generella avståndsrekommmendationerna.

- Personer får sitta i grupp om max 4 personer om dom är bekanta (umgås dagligen, samma familj etc). Sen avstånd på minst 1 meter åt alla håll till närmsta annan åskådare.

- Utomhus tillåts max 100 åskådare om man inte har anvisade platser. Har du anvisade platser, med utrymme på minst 1 meter åt alla håll till nästa, så tillåts 500 åskådare. Alla personer, oavsett antal, skall fortfarande tänka på generella avståndsrekommmendationerna. Även här gäller max 4 personer i grupp.

 

 

 

 

 

short_text    Publicerat av Per Pålsson 2021-07-26, kl 15:14