Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Idrottslyftet 2018

Idrottslyftet 2018


Tränarutbildningar 

Utbildningsansökningar ska vara inskickade via IdrottOnline senast 60 dagar efter genomfört utbildningstillfälle. Ansökningar som inkommer senare är inte garanterade idrottslyftsmedel.

Ansökan om subvention för utbildning görs efter att utbildningstillfället har ägt rum.

Vid ansökan om subvention för utbildning behöver ni redovisa detta med ett underlag. När ni har utbildning i föreningens regi ska ni bifoga fakturaunderlag. När det gäller utbildning i distriktets regi ansöker ni mot att namnge aktuella deltagare under rubriken "kort beskrivning" i ansökningsformuläret samt fakturaunderlag. Det går bra att bifoga deltagarlista eller faktura om namnen står specade där. Distriktet ansvarar för att skicka in deltagarlistor på aktuella utbildningar.
I återrapporten är det viktigt att ni fyller i deltagare och deltagartillfällen.

Grundutbildning barn/ungdom

700 SEK per deltagare 

Grundutbildning junior/senior

700 SEK per deltagare

Stegutbildning Grön 1

800 SEK per deltagare vid centralt 

Stegutbildning Blå 1

800 SEK per deltagare 

Stegutbildning Röd 1

950 SEK per deltagare