Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Serieanmälan 22/23

Anmälan till seriespel i Västergötland 2022/23

Inbjudan till nästa säsongs seriespel och poolspel är nu utskickad till alla föreningar.

Serieanmälan för samtliga anmälda lag ska vara VIBF tillhanda senast den 18 maj 2022.

Förutom serieanmälan vill vi förbereda er på de serieträffar som kommer att hållas, en del fysiska och en del digitala. Info om det kommer också inom ett par dagar. Träffarna kommer att hållas efter det att anmälan har skickats in till oss.

Blankett för serieanmälan och övrig info hittar ni här!

Har ni frågor, kontakta Lars Selander 0736-403706 och/eller David Gillek 0739-135 985.