Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Tränarutbildningar 2018/2019

Tränarutbildningar 18/19

Svensk Innebandy har påbörjat ett arbete som syftar till att vidareutveckla vår utvecklingsmodell (SIU). Initialt handlar arbetet om att göra en genomlysning av själva dokumentet som beskriver modellen.

Därefter kommer dessa anpassningar påverka vår utbildningsstruktur, utbildningsinnehåll och själva genomförandet av utbildningarna.

Förändringarna kommer bland annat att påverka hur begreppen Människan – Atleten – Innebandyspelaren används, hur vi ser på lärande och i vilken miljö det sker på bästa sätt. Samt hur innehållet i Människan och Atleten integreras med spelet innebandy på ett tydligare sätt. En del av de förändringarna kommer vi att se redan till säsongen 2018/2019.

Nuvarande utbildningsstruktur bygger på att varje ledare först går Grundutbildningen (GU) och får härigenom en ettårig ledarlicens.

Därefter genomgår ledaren någon av fördjupningsutbildningarna (Innebandyspelaren, Spelsystemet, Atleten, Människan eller Målvakten) och förlänger därmed sin ledarlicens i ytterligare tre år. Läs mer om ledarlicens här!

Kommande säsong så kommer strukturen för och innehållet i Grundutbildningen att göras om en hel del, plus att några av fördjupningsutbildningarna kommer att pausas, i väntan på en vidareutveckling. Detta gäller fördjupningsutbildningarna Innebandyspelaren, Spelsystemet och Målvakten.

En generell förändring gällande Svensk Innebandys utbildningar är att mer och mer av materialet blir digitalt och kommer att finnas tillgängligt via en utbildningsportal, istället för att man som nu, använder tryckt material. Läs mer om detta här!

STRUKTUREN SÄSONGEN 2018/2019

Grundutbildningen (GU) för barn/ungdom och junior/senior
Utbildningsmaterialet kommer att finnas i digital form i utbildningsportalen. GU för barn/ungdom (grön, blå och röd nivå) genomförs precis som tidigare genom en fysisk träff. GU för junior/senior (brun och svart nivå) kommer från och med kommande säsong också att genomföras genom en fysisk träff och den kommer att arrangeras på plats i Västergötland. Grundutbildningen ger dig ledarlicens 1 år.

För att kunna genomföra en grundutbildning måste deltagaren ta del av det digitala materialet som är kopplat till den nya Grundutbildningen. Ledaren måste själv eller via sin förening köpa en inloggning till utbildningsportalen och får då tillgång till grundutbildningsmaterialet via Idrottsbokhandeln.

Kostnad för detta material är 250kr + frakt på 39kr, denna kostnad täcks inte av idrottslyftet.

Temautbildningar
Eftersom flera av fördjupningsutbildningarna pausas under säsongen 2018/2019, så kommer vi istället att erbjuda temautbildningar på grön, blå och röd nivå.

Dessa temautbildningar omfattar 4 timmar med fokus på spelet, praktiskt i hall. Här har ledare som enbart gått en grundledarutbildning möjlighet att förlänga ledarlicensen.  Temautbildningen ger dig förlängd ledarlicens på 1 år.

Förgrundskrav - Grundutbildningen, gamla eller nya versionen.

För att kunna genomföra en temautbildning måste deltagaren ta del av det digitala materialet som är kopplat till den nya grundledarutbildningen eller ha genomfört den nya grundutbildningen. 

Ledaren måste själv eller via sin förening köpa en inloggning till utbildningsportalen och får då tillgång till grundutbildningsmaterialet via Idrottsbokhandeln.
Kostnad för detta material är 250kr + frakt på 39kr, denna kostnad täcks inte av idrottslyftet.

Människan och Atleten
Dessa två fördjupningsutbildningar genomförs som vanligt under 2018/2019. Dock kommer utbildningsmaterialet att läggas in i utbildningsportalen istället för att finnas i tryckt format. För att få delta i Atleten- eller Människanutbildningarna måste ledaren ha tagit del av det nya digitala materialet kopplat till den nya Grundutbildningen.

Konkret innebär detta att ledaren måste köpa en inloggning till utbildningsportalen, där detta material finns tillgängligt. Utbildningarna Människan och Atleten ger dig förlängd ledarlicens i 3 år. 

Förgrundskrav - Grundutbildning, gamla eller nya versionen. 

För att kunna genomföra människan eller atleten måste deltagaren ta del av det digitala materialet som är kopplat till den nya grundledarutbildningen eller ha genomfört den nya grundutbildningen. 

Ledaren måste själv eller via sin förening köpa en inloggning till utbildningsportalen och får då tillgång till grundutbildningsmaterialet via Idrottsbokhandeln.

Kostnad för detta material är 250kr + frakt på 39kr, denna kostnad täcks inte av idrottslyftet.

Precis som tidigare så kommer det att vara möjligt för föreningarna att söka Idrottslyftsmedel för tränarutbildningarna.

All info om tränarutbildningar hittar du här.

short_text    Publicerat av David Gillek 2019-06-17, kl 14:35