Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Övningsbank

Nu har jag påbörjat en övningsbank för att hjälpa våra ungdomsledare med att variera och planera sina träningar. Övningarna går att anpassa efter olika nivåer och åldrar. Med tiden kommer övningsbanken att fyllas på med nya övningar. Man kan därför alltid gå in och se om det finns nya övningar på sidan om man känner att man har brist på ideér.

Spelövningar

SPEL MED OFFENSIVA VÄGGAR

https://nyredaktor.innebandy.se/media/11707/spelmedoffensivava-ggar.pdf 

HÅLLA I BOLLEN 4MOT2

https://nyredaktor.innebandy.se/media/11708/ha-llaibollen4mot2.pdf 

KAMP I SARGHÖRNET

https://nyredaktor.innebandy.se/media/11709/kampisargho-rnet.pdf 

SPEL INÅT, VÄNDA SPELET

https://nyredaktor.innebandy.se/media/12513/spelina-tva-ndaspelet.pdf 

3MOT3 MED HJÄLPSPELARE

https://nyredaktor.innebandy.se/media/12516/3mot3medhja-lpspelare.pdf 

 

För de minsta

RAKA PASS

https://nyredaktor.innebandy.se/media/11710/rakapass.pdf 

DOMINO-ÖVNING

https://nyredaktor.innebandy.se/media/11711/dominoo-vning.pdf 

TEKNIKBANA

https://nyredaktor.innebandy.se/media/11712/teknikbana.pdf 

HITTA RÄTT KOMPIS

https://nyredaktor.innebandy.se/media/12512/hittara-ttkompis.pdf 

SNURRA, FINTA, PASSA BÄNK

https://nyredaktor.innebandy.se/media/12519/snurrafintapassaba-nk.pdf 

 

Fokus på skott

SKOTT,BACKSKOTT

https://nyredaktor.innebandy.se/media/11714/skott-backskott.pdf 

BRYT IN, DRIVA BAKOM

https://nyredaktor.innebandy.se/media/11716/brytin-drivabakom.pdf 

SKOTT, BRYT IN

https://nyredaktor.innebandy.se/media/11717/skott-brytin.pdf 

TRE LED

https://nyredaktor.innebandy.se/media/11718/treled.pdf 

FORTSÄTT LÖPNINGEN

https://nyredaktor.innebandy.se/media/11719/fortsa-ttlo-pningen.pdf 

PASS BAKOM MÅL, BORTRE STOLPE

https://nyredaktor.innebandy.se/media/11721/passbakomma-l-bortrestolpe.pdf 

DIREKTPASS, DIREKTSKOTT

https://nyredaktor.innebandy.se/media/11725/direktpassdirektskott.pdf 

PASSA RUNT, VIK UT

https://nyredaktor.innebandy.se/media/12510/passaruntvikut.pdf 

VÄLJ HÖGA SLOTT ELLER BORTRE STOLPE

https://nyredaktor.innebandy.se/media/12515/va-ljho-gaslottellerbortrestolpe.pdf 

PASS TILLBAKA, VÄND UPP

https://nyredaktor.innebandy.se/media/12518/passtillbakava-ndupp.pdf 

 

Fartövningar

UTKAST,FRILÄGE

https://nyredaktor.innebandy.se/media/11705/utkast-frila-ge.pdf 

SOLEN

https://nyredaktor.innebandy.se/media/11719/fortsa-ttlo-pningen.pdf 

RUNDA KONAN, FRILÄGE

https://nyredaktor.innebandy.se/media/11720/rundakonan-frila-ge.pdf 

UPPBYGGNAD, KONTRING

https://nyredaktor.innebandy.se/media/11722/uppbyggnad-kontring.pdf 

TVÅ ÖVERLÄMNINGAR

https://nyredaktor.innebandy.se/media/11723/2o-verla-mningar.pdf 

RUNDA KONAN, RIKTNINGSFÖRÄNDRING

https://nyredaktor.innebandy.se/media/12511/rundakonanriktningsfo-ra-ndring.pdf 

TA EMOT, HOTA SKOTT, BACKCHECK

https://nyredaktor.innebandy.se/media/12514/taemothotaskottbackcheck.pdf 

GIVE N GO X3

https://nyredaktor.innebandy.se/media/12517/givengox3.pdf 

 

Utmana och hitta läge

2MOT1 HÅLLA FÖRSVARSLINJE

https://nyredaktor.innebandy.se/media/11706/2mot1ha-llafo-rsvarslinje.pdf 

ÖVERLÄMNING 1MOT1

https://nyredaktor.innebandy.se/media/11724/o-verla-mning1mot1.pdf