Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Ungdomsdomarutbildning 2021/22

Ungdomsdomarutbildning 2021/22

Årets Ungdomsdomarutbildningar sker digitalt vid fyra utbildningstillfällen. Innan och efter ska deltagarna studera med hjälp av utbildningsportalen, regelhandboken och handboken för nationella spelformer. Deltagarna kommer att få uppgifter och prov att jobba med hemma som kommer att redovisas digitalt vid senare tillfälle. Visst uppföljningsarbetet kommer att ske under säsongen.

 

Digitala utbildningar

Vecka 38 21 eller 23 September alternativt
Vecka 39 28 eller 29 Oktober

Klockan 18:30 till ca 21:00

 

Max 4 deltagare/förening. Har man behov att anmäla flera så anmäls dem ändå i fall platser finns över.
Anmälan görs individuellt på VIBF hemsida och blir då registrerade som ungdomsdomare i IBIS.

 

Sista anmälningsdagen 7 dagar innan utbildningsdatumet. 

Utbildningens innehåll

  • Utbildnings och distriktsinformation
  • Ledarskap och kommunikation
  • Regelkunskap
  • Placeringar
  • Dom nya nationella spelformerna

 

Krav innan utbildning.

Varje deltagare ska ha tillgång till:

  • inloggning till utbildningen Ungdomsdomare i Utbildningsportalen.
  • Regelhandboken
  • Handbok nationella spelformer

Litteraturen beställer föreningarna från Sisu:

https://www.sisuidrottsbocker.se/produkt-kategori/idrotter/innebandy/ eller

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/innebandy/utbildning/domare/

 

Efter genomförd utbildning

För att bli godkänd ska 100% närvaro samt uppfylla kraven på hemstudierna och proven.
Omprov kan genomföras vid underkänt resultat.

 

Behörighet efter godkänd utbildning

Ungdomsdomare är klassificerade att döma barn upp till 11 år men ges tillsvidare dispens att döma upp till P13 och F14. Arrangerande föreningar ska även lägga till domarna de matcherna de dömer i IBIS som kontroll att ändas behöriga domare används.

Länk till anmälningar: https://www.innebandy.se/vastergotland/tranare/ga-en-utbildning/aktuella-utbildningar/

Om ni har något ni undrar över så kan kontakta vår utbildningsansvarige Christoffer Danielsson
och det vill vi att ni gör via mail christoffer.danielsson@innebandy.se