Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Tillsättning

Domartillsättning / återbud

Lennart Haane Tel. 0736-566 305

Glöm inte att anmäla alla ändringar till VIBF (mail) och göra
ändringarna även i Ibis t.ex. bytt telefon nr, flyttning,
blivit tränare/ledare för ett lag där distriktsdomare dömer.

Ibis öppnas varje månad mellan den 1 och 6 för domare att
lägga in sina spärrdatum/tider, därefter gäller
personlig kontakt med Lennart