Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Coacher/obeservationer

Coacher/observationer

VIBF:s domarorganisation är en central del i att bibehålla och
utveckla kvalitén på våra distriktsdomare. Domarcoacher hjälper
domarna att utvecklas genom matchcoachning och matchobservation.

Sven Persson 0702-362 097
Kenth Lindqvist 0730- 522 557
Mikael Toverland 0706-374 422
Mikael Magnusson 0731-547 159
Magnus Jansson 0703-735 496
Joakim Mattsson 0703-086 477
Dan Pettersson 0739-755 277
Lennart Haane 0736-566 305
Bjarne Wesenlund 0704-612 524
Esko Leppimaa 0706-561 069