Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Cuper

Alla föreningar i Västerbotten som ska arrangera cuper eller turneringar behöver ansöka om sanktion. Cupsanktion söks direkt i iBIS av den arrangerande föreningen.

Oavsett cupens storlek måste man ha fått ett godkännande från Västerbottens Innebandyförbund (VIBF) innan föreningen går vidare med inbjudan och marknadsföring av cupen. VIBF behandlar söka cupsanktioner från distriktets föreningar och syftet med detta är följande:

1. Tillgodose att den sökta cupen inte äventyrar den ordinarie verksamheten i distriktet avseende domare, halltillgång mm.

2. En godkänd sanktion ger föreningen ensamrätt att arrangera en cup på orten eller i distriktet utifrån det sökta datumet och cupens inriktning mot ålder, kön, nivå etc. med distriktsförbundets godkännande och stöd.


För mer information om cupsanktion och sanktion för spel utomlands hänvisar vi till Svenska Innebandyförbundets hemsida via nedanstående länk:

Sanktion för cup/spel utomlands

 

Dokument Sanktionsansökan