Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Antidoping

Svensk Innebandys antidopingarbete

Den reviderade Världsantidopingkoden (World Anti-Doping Code), som började gälla 1 januari 2015, och det Internationella Innebandyförbundets (IFF) dopingregler har blivit modifierade så att dessa följder den nya WADA-koden.

Med anledning av det har IFF skapat en testingpool av spelare. Den är baserad på spelare i de föreningar som har spelare i herrlandslagen i Sverige, Finland och Schweiz.

Det här gäller:

  • Spelarna i samtliga lag i herrarnas SSL ska finnas tillgängliga för dopingkontroll en timme per vecka i samband med träning.
  • Den träningen, tid och plats, ska av föreningen rapporteras till Svenska Innebandyförbundets (SIBF) anti-dopingansvarige.
  • Om en träning ställs in, byter plats eller tid, ska det rapporteras till SIBF. Det måste göras senast 12.00 dagen innan.

Det här gäller 10 februari 2018 till 31 april 2018, samt startar igen 15 september och gäller då till den 31 december.

Om ovanstående rapportering inte fungerar tillfredsställande kan IFF inkludera landslagsspelarna i respektive förening i testingpoolen, vilket skulle innebära att spelarna själva ska rapportera sina träningar och matcher till IFF, och även finnas tillgängliga för tester en timme per dag året om.

Det är ett gemensamt ansvar för SIBF och respektive förening att rapportera till IFF. Om SIBF inte kan lämna de uppgifteren till IFF kan det utmynna i en straffavgift om 1000 schweizerfranc.

Med anledning av det kommer seriekraven för SSL för säsongen 2018/19 reglera förfarandet att avgiftsbelägga föreningar som inte skickar in de uppgifterna.

Under 2019 gäller testingpoolen damlagen i Svenska Superligan.

Dispenser

Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott.
Dispensreglerna är inom svensk idrott anpassade till kraven i World Anti-Doping Code.
Regler & information om dispenser här.

Det går också att kontakta Svensk Innebandys Jan Lindberg i samtliga ovanstående frågor.

Lär dig mer!

Riksidrottsförbundets antidopingsidor innehåller dopinglistor, dispensregler, regler och föreskrifter samt mycket annan nyttig information.

Vaccinera klubben

Har du funderat på om det finns risk för att någon i din idrottsförening skulle kunna dopa sig? Skulle det kunna ske av misstag? Hur skulle ni göra då? Har ni någon antidopingpolicy att ta hjälp av?

Om inte, kan det vara en bra idé att vaccinera er klubb mot doping. Det tar bara några timmar.

Svensk Innebandys antidopingpolicy