Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Regel- och domarkommittén

Regel- och Domarkommittén - RDK


Har huvudansvaret för distriktets domare. Har sammanträde en gång per månad där klassificering, utbildning samt fortbildning diskuteras samt utvärderas. Hit vänder sig domare samt lag och privatpersoner med frågor, klagomål och beröm angående regler samt domare i Västerbotten.

vasterbottendk@innebandy.se

Ordförande:
Mats Öster, Umeå