Den uppländska utvecklingsresan

Upplands Innebandyförbunds vision

”Alla spelare 12–18 år inom uppländsk innebandy skall ha samma möjlighet att utbildas och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar ”

Den huvudsakliga spelarutvecklingen sker i Upplands föreningar och därför är en av våra viktigaste uppgifter att hjälpa till med föreningsutveckling, tränarutbildning, tematräning, tävlingsformer, mm i våra föreningar och i Uppland. 

Vårt arbete från och med 2018 handlar i huvudsak om:
- Implementering av SIU-modellen 2.0, praktik och teori
- Certifiera och stödja våra uppländska föreningar 
- Öka antalet utbildade tränare i våra föreningar
- Bredda utbildningsmöjligheterna för våra ledare