Så fungerar nya appen:

Lär känna funktionerna i appen: se videon och lär dig följa lag/serier, lägga in, visa och dölj kommentarer. Klicka här.

Den uppländska utvecklingsresan

Upplands Innebandyförbunds vision

”Alla spelare 12–18 år inom uppländsk innebandy skall ha samma möjlighet att utbildas och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar ”

Den huvudsakliga spelarutvecklingen sker i Upplands föreningar och därför är en av våra viktigaste uppgifter att hjälpa till med föreningsutveckling, tränarutbildning, tematräning, tävlingsformer, mm i våra föreningar och i Uppland. 

Vårt arbete från och med 2018 handlar i huvudsak om:
- Implementering av SIU-modellen 2.0, praktik och teori
- Certifiera och stödja våra uppländska föreningar 
- Öka antalet utbildade tränare i våra föreningar
- Bredda utbildningsmöjligheterna för våra ledare