Valberedning

Upplands innebandyförbunds valberedning 

- Bengt Hellström

- Magdalena Danielsson

- Tobias Ridderström