Så fungerar nya appen:

Lär känna funktionerna i appen: se videon och lär dig följa lag/serier, lägga in, visa och dölj kommentarer. Klicka här.

Christina Gullström

Christina Gullström valdes in i styrelsen 2011 och hon är styrelsen ständiga kassör. Christinas specialområde är ekonomi och hon hjälper också till på deltid på kansliet. På fritiden är sommarstugan ute vid kusten ett givet resmål och barnbarnet Edwin är ögonstenen.