Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Årsmöte

Upplands Innebandyförbund har verksamhetsår som sträcker sig från 1 maj till 30 april.

Välkommen till Upplands Innebandyförbunds årsmöte 2021

Plats:         Digitalt

Datum:      2021-06-16

Hålltider:   Start kl 18:00

Anmälan:  Fullmakt skall skickas till uppland@innebandy.se senast 10 juni.

Då mötet är digitalt behöver vi också mailadress på den person som ska representera föreningen på årsmötet.

Samtliga handlingar finns till höger eller längre ner på sidan beroende på om ni använder en dator eller en mobil.

Handlingar årsmötet