Lokala förutsättningar Uppland

Upplands Innebandyförbunds lokala förutsättningar

Gäller för spelåret 2018/2019

Serierna H2 GUD, D1 GUD samt GUD-serierna på ungdomsnivå arrangeras tillsammans med Gästrikland och Dalarna. Säsongen 2018/2019 är Dalarnas Innebandyförbund administrerande förbund. För förutsättningar för dessa samadministrerade serier se seriekrav för GUD-serierna.

Kapitel 1           Allmänna bestämmelser
§5           Distriktsmästerskap

I DM tillämpas gruppspel med efterföljande slutspel med direktutslagning. Matchtiden varierar beroende på antal lag i gruppen samt hur långt in i turneringen man är. På ungdomssidan spelas DM för 12-19 åringar. Turneringen spelas i gruppspelsform där de främsta lagen går vidare till slutspel. Alla deltagande lag garanteras minst två matcher. Här anpassas matchlängden efter antal lag i gruppen. Är det oavgjort efter full tid i slutspelet väntar fem minuters effektiv sudden death och sedan straffar. DM spelas i september 2018 för juniorer och seniorer samt i april 2019 för ungdomar upp till 16 år.

Föreningar kan anmäla sig till en klass oavsett om de deltagit i seriespelet eller inte. I Uppland kan en förening anmäla mer än ett lag till DM. Spelare kan då inte flyttas mellan de anmälda lagen utan varje spelare kan bara representera ett lag i en åldersklass.

I Ungdoms-DM 12-16 år får lagen vid varje match använda två spelare som är maximalt ett år äldre. Dessa spelare blir låsta för laget och kan inte användas i några andra lag i Ungdoms-DM. I Junior-DM 17-19 år får endast spelare som är ett år äldre och har godkänd åldersdispens från seriespelet delta. Max två överåriga spelare per match och lag.

Kapitel 2           Representationsbestämmelser
§1           Spelbehörighet
 

I Uppland kan spelare med B-licens delta i seniorserier om de fått dispens godkänd av Upplands Innebandyförbunds tävlingskommitté. Dispens ska vara individuell, behovsprövad och gälla för spelare som är ett år yngre än A-licens

 

Kapitel 3           Tävlingens genomförande
§6           Kombinerade lag

När ett kombinerat lag upphör tillfaller serieplatsen huvudföreningen, alltså den förening som står först i lagnamnet.
 

§8 a.       Åldersdispens i av SDF administrerade tävlingar
Uppland tillämpar på barn- och ungdoms/juniorsidan ett flexibelt seriesystem där stort ansvar läggs på föreningarna och dess ledare att anmäla lagen i rätt serie utifrån lagets förutsättningar. På juniornivå får spelare som är ett år äldre delta om de har godkänd åldersdispens. På barn- och ungdomsnivå omfattas spelare som är max ett år äldre än rek ålder i en spelklass av en generell åldersdispens. Spelare som är två eller fler år äldre behöver åldersdispens.

Spelare som är ett år äldre än rek ålder i en serie blir inte låsta vid det laget utan kan fritt användas i samtliga föreningens äldre lag inklusive A-lag och U-lag. Spelare som är två år äldre än rek ålder i en serie blir låsta vid laget och kan inte användas i något av föreningens andra lag.


I GUD-serierna omfattas tre utespelare som är ett år äldre samt en målvakt som är två år äldre av en generell dispens. Fler överåriga spelare kan spela med godkänd åldersdispens.

§9           Könsdispens
Flickor/damer som önskar spela i en pojk/herrserie och pojkar/herrar som önskar delta i en flick/damserie behöver en godkänd könsdispens från tävlingskommittén.

§12         Matchändring
Inga matchändringar godkänns om inte lagen är överens. För att matchändring skall beviljas krävs alltså att motståndarlaget inte motsätter sig att flytta matchen. Matcher i alla seriens omgångar kan flyttas men de kan aldrig spelas efter sista ordinarie speldatum i serien. Efter sista omgången stängs serien och WO döms ut för de matcher som är ospelade. Tävlingskommittén avgör om det blir dubbel-WO eller om ett enskilt lag ska hållas som ansvariga för att matchen inte är spelad.

Matchändring ska göras på anvisat webbformulär på administrerande förbunds hemsida.

Röda serier, junior och senior:
Gratis matchändringar fram till seriestart i varje serie.
Matchflytt 30 dagar före match eller tidigare: Gratis under förutsättning att man bokat nytt speldatum med motståndarna.
8-30  dagar före match: 500 kr
2–7 dagar före match: 2000 kr
48 timmar eller mindre: WO

Nytt matchdatum ska godkännas av Upplands Innebandyförbund. Ligger det sedan tidigare en match på en lördag kl 12:00 i en hall ska en ny match läggas i anslutning till den så att samma domarpar kan ta båda matcherna.

Gröna och blå serier:
På grön och blå nivå är det alltid gratis matchändringar. Dock får flyttande lag stå för de utgifter som uppkommer vid en sen ändring (hallhyra och domararvode).

§16 a.     Förenings utträde eller uteslutning ur serie
I Uppland utesluts lag ur serien efter att ha lämnat WO i två matcher. Lag blir aldrig uteslutna efter en WO, även om den lämnas i seriens sista omgång. Tävlingskommittén avgör om en match som är ospelad vid seriens slut ska leda till uteslutning i de fall laget redan har en WO tidigare under säsongen.

Kapitel 4           Matchens genomförande
 

§4           Matchstart
Match ställs in om inte båda lagen är uppställda för tekning senast 10 minuter efter utsatt starttid. Tävlingskommittén avgör om matchen ska spelas vid ett senare tillfälle eller om WO ska utdömas.

§10 a.     Domare
Alla matcher som administreras av Upplands Innebandyförbund tillsätts av Upplands Innebandyförbunds tjänstgörande domarkonsulent.

Straffavgifter

Föreningsavgift                                                                                      2 000 kr

Matchändringsavgifter:                                                                           Se kapitel 3 §12 ovan.
Oegentlig matchändring                                                                          5000 kr

Urdragningsavgifter:           

12 april -31 maj:                                          Ingen urdragningsavgift och ingen serieavgift faktureras.

1 juni - 15 augusti:                                      Ingen urdragningsavgift men serieavgift 1 faktureras.

16 augusti fram till seriestart:                       1000 kr i urdragningsavgift. Serieavgift 1 och 2 faktureras.

Efter seriestart:                                           Urdragningsavgift 5000 kr för seniorlag, 2500 kr för ungdomslag 12-16 år, 1000 kr för ungdomslag 10-11 år samt 500 kr för ungdomslag 7-9 år.

Protestavgift

2000 kr, avgiften skall vara inbetald till UIBF senast 3 arbetsdagar efter händelse protesten avser. Protestavgiften återbetalas om protesten godkänns av tävlingskommittén eller högre instans.

Åldersdispens                                                                                    300 kr per spelare.

WO seniorlag                                                                                     5000 kr per tillfälle

WO juniorlag och ungdomslag röd nivå                                                   2500 kr per tillfälle

WO ungdomslag grön och blå nivå                                                          0 kr

Lagkaptensbindel saknas:                                                                    200 kr per tillfälle
Ingen ledare i båset har med sig sin ledarlicens                                       500 kr per tillfälle

Ej rapportera in resultat inom 3 timmar efter avslutad match:                    500 kr per tillfälle.

Ej händelserapportera inom 24 timmar efter avslutad match                      500 kr per tillfälle.

Tävlingsavgifter GUD-ungdom/junior serier
Vid avsaknad av dispens gäller följande avgifter.


Ej sökt dispens om avsteg enligt seriekraven                      500 kr/per avsteg
Speaker/ljudanläggning saknas                                         500 kr/tillfälle
Fysiskt matchprotokoll saknas                                          500 kr/tillfälle
Ej onlinerapportering                                                        500 kr/tillfälle

Ej inskickat matchprotokoll inom stipulerad tid                    500 kr/tillfälle (gäller domare, matchstraff)
Ej betalat ut domararvode på konto inom tre (3) dagar        1000 kr/tillfälle+domararvode/restidersättning.
Matchkallelse saknas domare/bortalag                              500kr/tillfälle
Sekretariat ej på plats inom stipulerad tid                           500/tillfälle
Lineup hemma/bortalag saknas                                         500/tillfälle
Dispensansökan                                                              300/ansökan
WO avgift                                                                        2500/tillfälle ( + styrkta kostnader                                                                                                                                    

för förening/domare)

Vid upprepande misskötsel av ovan seriekrav kan högre tävlingsavgift utdömas enligt SIBF:s maxbelopp för tävlingsavgifter.