Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Tacka nej till kval/uppflyttning

Förening vars lag på egen begäran avstår direktuppflyttning, alternativt att delta i kval till högre division, ska lämna besked om det till Tävlingsutskottet senast den 31 januari 2021.

RIG Umeå IBF kan ej delta i kval till SSL enligt gällande tävlingsbestämmelser.

Föreningar som har tackat nej till kval till högre division/uppflyttning:

 


Uppdaterad 2020-09-10

Kontaktperson: Michael Leimer