Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Allsvenskan herrar

Allsvenskan herrar

Anmälan: Anmälan till serien ska vara gjord via iBIS senast 2021-05-03. Anmälan ska göras av ordförande eller kassör.

Antal serier: Två med tolv lag i varje.

Speltid: 3 x 20 minuter effektiv tid, sudden death 5 minuter effektiv tid vid oavgjort resultat efter full tid.

Domararvode: 1900 kr per domare. Restidsersättning för domare enligt domarreglemente, Hemmaförening faktureras av SIBF enligt gällande seriekrav. Inget arvode betalas ut på plats vid matchtillfället.

Seriekrav: Se separat dokument för seriekrav.

Matchtiderna: ska vara SIBF tillhanda senast 2021-06-10.

Föreningsuppgifterna: uppdateras av föreningsadministratören via iBIS senast 2021-05-03.

Anmälningsavgiften:är 55 000 kr, varav 9000 kr går till en reseutjämningspott. Anmälningsavgiften ska vara betald den 5 juli 2020.

Reseutjämningbidrag: Samtliga lag i har i samband med serieavgiften betalat in 9000 kr/lag som går till en gemensam reseutjämningspott (gäller endast för grundspelet) och handläggs av SIBF. Reseutjämning sker på totala resor över 400 mil.

Elitlicens
Gällande elitlicens, se separat reglemente.

 

Ladda ner