Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Allsvenskan damer

Allsvenskan dam

Anmälan: Anmälan till serien ska vara gjord via iBIS senast 2021-05-03. Anmälan ska göras av ordförande eller kassör. 

Antal serier: Damer Allsvenskan spelas i fyra serier om 12 lag.
Den norra gruppen är dock låst till att endast bestå av lag från Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Hälsingland samt Jämtland/Härjedalen.

Matchtid: 3x20 minuter effektiv tid, sudden death 5 minuter effektiv tid vid oavgjort resultat efter full tid.

Domararvode: 1400 kr per domare. Restidsersättning för domare enligt domarreglemente Hemmaförening faktureras av SIBF enligt gällande seriekrav. Inget arvode betalas ut på plats vid matchtillfället.

Seriekrav: Se separat dokument för seriekrav.

Matchtiderna: 
Föreningen matar in tider för sina hemmamatcher senast 2021-06-10.


Föreningsuppgifterna: fylls i av föreningsadministratören via iBIS senast 2021-05-03.

Anmälningsavgiften: 50 000 kr, varav 9000 kr går till en reseutjämningspott. Hela anmälningsavgiften ska vara betald den 30 juni 2021. Säsongen 2021-2022 är serieavgiften subventionerad med 10 000 kr pga Covid-19.

Elitlicens
Gällande elitlicens, se separat reglemente.

Ladda ner