Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen för Stockholms Innebandy Förbund - StIBF - väljs av årsmötet. Uppdraget är att genomföra och verkställa den av årsmötet fastställda verksamhetsplanen mellan årsmötena, och att inom ramen för stadgarna vara distriktets högsta beslutande organ.

I det dagliga arbetet innebär detta att ansvara för, och säkerställa att, driften i distriktet fungerar, d v s att vi har ett fungerande kansli.

Dessutom skall styrelsen stå för distiktets långsiktiga utveckling. Vi försöker se föreningarnas behov i ett längre perspektiv, bevaka vad som händer från myndigheterna som kan påverka vår verksamhet, men framförallt agera för att bredda vår verksamhet på alla plan.

Styrelsens sammansättning (för presentation av styrelsemedlemmarna klicka på respektive namn):

Mattias Hjelmberg
Ordförande
Tfn: 072-203 61 54
mattias.hjelmberg@innebandy.se

Malin Andersson
Vice Ordförande
Tfn: 070-367 33 66
malin.andersson@innebandy.se

Fredrik Englund
Kassör
Tfn: 070-625 17 44
fredrik.englund@innebandy.se

Carl Schwieler
Sekreterare
Tfn: 073-292 63 00
carl.schwieler@innebandy.se

Oskar Werner
Ledamot
Tfn: 072-177 01 55
oskar.werner@innebandy.se

Johanna Emtell
Ledamot
Tfn: 072-575 98 87
johanna.emtell@innebandy.se

Linda Eriksson
Ledamot
Tfn: 070-920 12 91
linda.eriksson@innebandy.se