Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Matchstraff

Matchstraff


Här finner ni matchstraff 2022-2026
611 Tekniskt matchstraff

1) Tekniskt matchstraff ska leda till avstängning för återstoden av matchen och ska inte leda till ytterligare bestraffning för spelaren.

612 Förseelser som leder till tekniskt matchstraff

1) När en utespelare använder en icke godkänd klubba, enklubba med blad och skaft av olika varumärken eller ett blad med för stor hook. När en målvakt använder ett felaktigt ansiktsskydd. (Inget förseelsetecken)

En klubba utan godkännandemärke anses vara icke godkänd.

2) När en spelare eller ledare som inte är noterad i matchprotokollet deltar i matchen. (Inget förseelsetecken)

613 Lindrigt matchstraff

1) Lindrigt matchstraff ska även leda till avstängning från nästa match i samma tävling.

615 Förseelser som leder till Lindrigt matchstraff

1) När en spelare gör sig skyldig till fortsatt eller upprepat osportsligt uppträdande. (925)

Matchstraffet ersätter det andra mindre lagstraffet såväl som det 10 minuter personliga straffet, men ska fortfarande leda till ettstörre lagstraff. Med fortsatt avses i samma sekvens
och med upprepat avses vid andra tillfället under matchen.
När en spelare slår sönder/bryter av klubban eller annan
utrustning på ett vårdslöst eller våldsamt sätt. (925)

616 Matchstraff 3

1) Matchstraff 3 ska även leda till avstängning i nästa match i samma tävling samt kan även leda till ytterligare åtgärder som beslutas av administrerande förbund.

617 Förseelser som leder till matchstraff 3

1) När en spelare eller ledare deltar i slagsmål. (909)
En spelare anses delta i slagsmål när han utdelar knytnävsslag eller sparkar.

2) När en spelare eller ledare gör sig skyldig till en brutal förseelse. (909)
Hit räknas även att kasta en klubba eller annan utrustning mot en motståndare.

3) När en spelare eller ledare gör sig skyldig till missfirmelse. (925)
Med missfirmelse avses att med tal, mimik eller gester grovt förolämpa domare, spelare, ledare, övriga funktionärer eller publik.

4) När en spelare eller ledare gör sig skyldig till hotfullt uppträdande. (Inget förseelsetecken)
Med våldsamt hotfullt uppträdande avses att uppsåtligt inträda inom en persons integritetsområde utan att orsaka fysisk skada. Exempelvis bespottning eller annan typ av kränkning.