Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

W.O. och matchändring kopplat till Covid-19

Till följd av Covid-19 har Stockholms Innebandyförbunds Tävlingskommitté tills vidare beslutat om att ändra W.O. och matchändringsrutinerna.

Stockholms Innebandyförbund anser det viktigt att vi alla gör vårt bästa för att minska smittspridningen i Stockholmsområdet. Ekonomin ska inte vara en avgörande faktor om man behöver ställa in eller flytta en match. Detta kan komma att förändras under säsongen, men under rådande omständigheter gäller följande tills vidare:

W.O. – walkover
Ingen avgift kommer att tas ut i de fall ett lag lämnar W.O. Motståndare och domare ska alltid informeras. I de fall ett lag lämnar W.O. två gånger under säsongen riskerar man att uteslutas ur seriespel, lämnas W.O. p.g.a. sjuka spelare med symptom kommer undantag att göras.

Matchflytt
Samtliga matchändringar mellan 8/10-30/11 samt 11/12-26/3 kostar 500 kr oberoende nivå. Matchändringar går att genomföra fram till innan matchstart, motståndare måste godkänna matchändringen samt ska domarna informeras. Matchändringen behöver även initieras i iBIS eller via matchändringsblankett vara StIBF tillhanda innan matchstart. Om matchen ställs in efter kl.12.00 vardagen innan match betalar föreningen domararvordet.

Vi uppmanar alla lag att visa hänsyn vid matchändringsförfrågningar kopplat till insjukna spelare eller spelare med symptom.

Senior
Ordinarie matchändringsregler gäller. Dvs. lagen ska vara överens om en matchflytt innan matchändringen kan genomföras.

Barn, ungdom och junior
I de fall lag har minst fem spelare med bekräftad Covid-19 eller symptom kontakta Stockholms Innebandyförbund så hjälps vi åt att ställa in matchen.

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2022-02-14, kl 15:06