Utbildning ger sin bild av den gångna säsongen

Med 1 854 utbildade ledare och domare gör Stockholms Innebandyförbund återigen ett fantastiskt utbildningsår.

Det är glädjande att föreningarna i Stockholm tycker utbildning är viktigt och satsar på det olika utbildningar och föreläsningar förbundet erbjuder för sina ledare och spelare. Dels genom att anmäla till de centralt arrangerade tillfällena men också genom att köpa hem utbildningar till hemmaplan. Antalet kurstillfällen har ökat jämfört med tidigare år och den största ökningen är tillfällen ute hos föreningarna då många arrangerar utbildningsveckor och samlar sina ledare till ett och samma tillfälle.


Under hösten kunde vi erbjuda utbildningar i fysisk form men också tillfällen i digitala verktyg. Under senare delen av säsongen erbjöds endast utbildning på distans. Stockholms Innebandyförbund vill rikta ett stor tack till alla duktiga instruktörer som håller hög kvalitet och inspirerar våra ledare och domare i distriktet och som denna säsong snabbt ställde om och anpassade fysiska utbildningar till digitala.

Under säsongen har vi arbetat med att skapa nya utbildningar inom träningsplanering för ledare på blå och röd nivå och som varit mycket populära. Vi har även tillsammans med Värmlands Innebandyförbund tagit fram Lekfull träning – en digital utbildning där ledare på grön nivå inspireras till hur man gör träningen mer lekfull och rolig för dom allra yngsta lirarna. En uppskattad och mycket viktig utbildning. Båda utbildningarna kommer fortsätta vara en del av det ordinarie kursutbudet kommande säsong.

Den svarta utbildningen har varit fortsatt pausad men är nu startklar och kommer erbjudas från hösten 2021. Även målvakten röd är nu klar och kommer erbjudas från september.

RF-SISU Stockholm
Vi är väldigt glada att under säsongen kunnat erbjuda flera kompetenshöjande och kostnadsfria inspirationsföreläsningar som varit mycket uppskattade och välbesökta. I samarbete med RF-SISU Stockholm erbjöds föreläsningar inom Psykisk hälsa, Kost, Idrottsskador och framgång genom värdegrund.

Svenska Innebandyförbundet
Tillsammans med Svenska Innebandyförbundet arrangerades i december inspirationsföreläsningen Den förutsägbara ledaren där Måns Lööf delade med sig av kunskap och tips kring vad som är viktigt när vi bemöter barn och ungdomar med osynlig funktionsvariation inom idrotten. Även två kostnadsfria kvällar om fysträning erbjöds ledare på blå, röd och svart nivå.

Stockholms Innebandyförbund har också under säsongen, tillsammans med Svenska Innebandyförbundet, arbetat med och tagit fram en Grundutbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen kommer rikta sig till ledare för spelare med intellektuell funktionsnedsättning och kommer erbjudas i hela landet.

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2021-06-22, kl 07:53