Tävlingskommittén summerar säsongen 2020-2021

Tävlingskommittén har under säsongen som alla andra delar av verksamheten påverkats av det rådande omvärldsläget, och utifrån det fortlöpande under hela säsongen varit redo att med kort varsel ändra förutsättningarna och ta snabba samt omfattande beslut.

Tävlingsmässigt har ett stort arbete under säsongen främst från kanslihåll lagts på scenarion och prognostiserad utveckling utifrån omvärldsläget. Detta jobb har varit synnerligen gediget och verkligen något utöver det vanligtvis löpande tävlingsarbetet.

Utöver det beslutade TK under säsongen att ej invänta nationella styrningar gällande en mellannivå för spel i enligt med Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) för yngre spelare. Detta mynnade ut i en ny spelform, 4vs4 plus målvakt, som vi ser som en given mellanform att ha mellan 3 mot 3 och 5 mot 5.

I samband med detta gjorde vi även ett tydligt ställningstagande på den nationella Tävlingskongressen när vi tog aktiv del i debatten för att införa tydliga riktlinjer vad gäller just spel 3 mot 3 och 4 mot 4 övergripande för samtliga distrikt. Detta ser vi som ett viktigt steg för att innebandy ska bedrivas likartat hela i landet, med stöd av SIU-modellen.

På nämnda Tävlingskongress motionerade Stockholms Innebandyförbund om att SDF i större grad ska få styra sin egen seriesammansättning vid sammanslagningar av föreningar. Bakgrunden i denna motion har vi tagit med oss från vår egen verksamhet, vilket gjorde det än roligare när motionen föll ut i vår favör.

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2021-06-18, kl 09:48