Matchledaransvarig ny föreningsuppgift i iBIS

Stockholms Innebandyförbund har infört den nya rollen matchledaransvarig i iBIS för att underlätta för föreningens utbildade matchledare.

Matchledaransvarig
Är den person som ansvarar för föreningens utbildade matchledare. Personen ska vara en länk mellan förbundet och matchledarna men också en kontaktperson mot andra föreningar om behov av att låna matchledare uppstår eller föreningar vill samarbeta kring matchledare och matchledaruppdragen. Personen ska uppges med telefonnummer och e-postadress.

Läs mer om föreningsuppgifter i iBIS här.

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2021-08-25, kl 09:22