Gällande riktlinjer avseende Covid-19

Från och med 1 juli finns inte längre några specifika restriktioner riktade mot idrotten.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat om lättnader i de restriktioner som påverkat idrotten. Det innebär bland annat att det för närvarande inte längre finns några specifika restriktioner riktade mot idrotten, utan endast allas ansvar i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.
Vi är fortfarande inte i ett normalläge utan verksamheter och utövare behöver även fortsatt anpassa sig om än i lägre utsträckning än tidigare.


Som tidigare gäller att verksamheten ska bedrivas på ett smittsäkert sätt och regionerna har möjlighet att ta beslut om vad som ska gälla regionalt beroende på smittläget.

Svenska Innebandyförbundet har uppdaterat sitt protokoll angående gällande riktlinjer och rekommendationer och de finns på sidan för corona-information.
Protokollet beskriver vad som gäller vid träning, match, cup och läger. Arrangören (föreningen) ansvarar för att protokollet följs. Svenska Innebandyförbundets protokoll.

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2021-07-02, kl 11:03