Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Utvärdering ledare

Vi vill bli bättre och behöver dina synpunkter och tankar kring hur du upplevde lägret.

Utvärdering SFYC

Logistiken

Vad tyckte du om logistiken under lägret?

Kost och logiVad tyckte du om maten under lägret?

Övningar och deltagare
Föreläsningar
Utbildningen på Bosön
Ledare nästa år