Inplanerade möten/konferenser

Styrelsemöte 10 september 18:00 Kansliet, Rosvalla
Styrelsemöte 8 oktober 18:00 Kansliet, Rosvalla
Tävling/Domargruppsmöte 23 september 18:00 Kansliet, Rosvalla
Tävlingskommitte med ÖIBF 23 september 19:00 Kansliet, Rosvalla
Etiska rådet 24 september 18:00 Kansliet, Rosvalla
Tävling/Domargruppsmöte 28 oktober 18:00 Kansliet, Rosvalla
Ordförandekonferens 9 november 10:00-15:00 Inte klart
Styrelsemöte(preliminärt) 12 november 18:00 Inte klart
Tävling/Domargruppsmöte 25 november 18:00 Kansliet, Rosvalla
Styrelsemöte 10 december 18:00 Inte klart
Styrelsemöte (preliminärt) 14 januari 18:00 Inte klart
Styrelsemöte 11 februari 18:00 Inte klart
Styrelsemöte 10 mars 18:00 Inte klart
Tävlingskonferens 4 april 09:00-16:00 Rosvalla(preliminärt)
Styrelsemöte 14 april 18:00 Inte klart
Styrelsemöte 12 maj 18:00 Inte klart
Årsmöte 16 juni 18:00 Katrineholm(preliminärt)