SIU i praktiken

Skånes Innebandyförbund gör en omfattande satsning på ett stärkt ledarskap i skånsk innebandy. Det innebär att vi i ännu högre grad framöver lägger resurser och fokus på att utveckla våra tränare, föreningsledare och domare. SIU i praktiken är en av de mer omfattande delsatsningarna i ett stärkt ledarskap

SIU i praktiken innebär tre träffar för dig som är ledare på blå (9-12 år) och/eller röd (12-16 år) nivå i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU). Samtliga träffar genomförs i idrottshall med instruktör från Skånes Innebandyförbund och fokuserar på det praktiska ledarskapet i enlighet med SIU. Träffarna tar 2-3 timmar per tillfälle och kan genomföras kvällstid en vardag eller på en helgförmiddag. 

Träff 1
Den första träffen genomförs som en Temautbildning för blå respektive röd nivå. Under utbildningen blandas teori och praktik och tanken är att du som deltagare ska få så många praktiska tips som möjligt att ta med dig hem och använda i din dagliga träning. Från utbildningen får du även med dig ett utbildningsmaterial och ett antal övningar. Antal deltagare på en Temautbildning bör vara 10-15 st för högsta kvalitet. Om er förening har tillräckligt många ledare på blå eller röd nivå håller vi den enbart för er, annars går det även utmärkt att två föreningar deltar på samma utbildning. Tänk på att ni genomför en utbildning med ledare på blå nivå och en utbildning med ledare på röd nivå. Temautbildningen blir absolut bäst då deltagarna tidigare har genomfört den uppdaterade Grundutbildningen alternativt köpt utbildningsmaterialet för den utbildningen.     

Träff 2
Den andra träffen genomförs på er hemmaplan innan, under och efter en träning med ett av er förenings lag på blå eller röd nivå. Ledarna för laget genomför träningen medan de andra ledarna i er förening tittar på träningen tillsammans med en instruktör och diskuterar och reflekterar kring ledarens roll samt träningens innehåll. Vi återkopplar även till Temautbildningen. Målet med träffen är att du som deltagare ska ha reflekterat över ditt eget ledarskap och fått med dig ännu fler praktiska tips till dina egna framtida träningar. Ledarna som håller träningen får även feedback från instruktören. 

Denna träff hålls lämpligen 3-6 veckor efter att ni genomfört Temautbildningen. På detta vis får du som tränare en möjlighet att testa det du lärt dig på Temautbildningen. 

Träff 3
Den tredje träffen är en uppföljningsträff, som kan hållas på liknande vis som träff 2 eller på annat vis enligt era önskemål. Den genomförs på er hemmaplan och hålls lämpligen som tidigast cirka två månader efter träff 2. 

Anmälan
SIU i praktiken erbjuds helt kostnadsfritt tack vare medel från Idrottslyftet. Om du är intresserad av att er förening ska genomföra SIU i praktiken hör av dig till er styrelse/ungdomsansvarig/utbildningsansvarig så får de kontakta oss på Skånes IBF. 
 

 

Frågor?

Frågor om SIU i praktiken ställs till

Ellen Tillman
ellen.tillman@innebandy.se
040 - 600 59 64